nieuws

Socratesgroep

bouwbreed Premium

Over de Socratesgroep schreef Cobouw op 9 december dat de vorige staatssecretaris bezwaar had tegen landelijke toelating van Socrates. Hij “hikte nogal zwaar aan tegen het belastingvoordeel”.

Marktconform optreden oke, maar dan ook op belastingvoordeel, aldus interpreteer ik die mening.

De kop in Cobouw op 9 december over de Socratesgroep was “Een miljard te besteden”. Als Socrates dat doet zou hij aan voorheffing 175.000.000 gulden btw kunnen terughalen. Constructies daarvoor zijn al eerder bedacht en toegepast. Staatssecretaris Tommel was er kennelijk ook niet gerust op. Op alle diensten die Socrates Groep in eigen beheer gaat uitvoeren, de architectuur, de aanneming en onderaanneming, het beheer en het onderhoud, hoeft de Groep geen btw af te dragen. Hij heeft aldus een belastingvoorsprong op de markt van liefst 17,5 procent. Het binnenhouden van dat voordeel is ook zeer verleidelijk. Als hij kans ziet de voorheffing te verrekenen, is het voordeel enorm.

De riante positie die de groep in elk geval heeft ten opzichte van andere spelers in de bouwsector, is als van een eter die de vis al op zijn bord heeft ten opzichte van een visser die een visje wil verschalken in de woestijn. De wet legt Socratesgroep niets in de weg. Als ik uw commentaar in Cobouw van 11 december 1998 goed begrijp, juicht u initiatieven als die van Socratesgroep toe. Over een volstrekt oneerlijk belastingvoordeel, dat de vorige staatssecretaris deed aarzelen deze aanvraag tot toelating te ondersteunen, rept u niet. Is dit over het hoofd gezien?

Had de vorige staatssecretaris niet groot gelijk? Is het ontstaan van groepen als waar het hierover gaat, geen aanleiding actie te ondernemen tegen alle overheden en alle semi-overheden, die naast overheid te zijn ook nog zo nodig willen ondernemen? Zelden zie je dat ze het beter doen, vrijwel altijd slechter. Het zou nog acceptabel zijn als de wet het zich bevoordelen via het belastingstelsel, onmogelijk zou maken. Een stelsel dat de overheden zelf beheren, maar waar ondernemers niet onderuit kunnen. In het belastingregime zou geen enkel onderscheid mogen zijn.

Naschrift redactie: alle corporaties zijn vrijgesteld van btw. Het is dus niet een exclusief en bijkomend voordeel van de Socratesgroep. Deze fiscale tegemoetkoming staat overigens op dit moment ter discussie, waarbij onder andere het argument van de ongelijkheid in het geding is.

Uit oogpunt van de volkshuisvesting kan tegen een fiscale nivellering worden aangevoerd, dat de corporaties de winst op de koopwoningen hard nodig hebben om de tekorten in de sociale verhuur te compenseren. Anders dan in de vrije marktsector is de (sociale) bestemming van de winst onderwerp van controle. Waar het de reguliere ondernemers in de bouw praktisch vrij staat hiervoor meer genotvolle bestemmingen in een van de belastingparadijzen te vinden, zijn de corporaties op dit punt aan strikte banden gelegd.

Een andere ongelijkheid die bepaald niet in het nadeel van de vrije ondernemers uitvalt, is dat bedrijven van de fiscus de helft terugkrijgen van de middelen die zij voor het afdekken van verliezen gebruiken. Om die reden is het voorbeeld dat u geeft minder gelukkig gekozen. Het miljard dat de Socratesgroep te besteden heeft, zal overeenkomstig de oproep van de vorige staatssecretaris worden besteed om verliezen in de sociale verhuur te compenseren. Bijvoorbeeld door voor woningen die normaal een huur van 900 gulden moeten opbrengen, slechts een huur van 600 te vragen. Niet uit filantropie, maar omdat er mensen zijn die een huur van 900 gulden niet kunnen betalen.

Een particuliere verhuurder zou in het gegeven voorbeeld 150 gulden (50 procent) kunnen terugvorderen van de fiscus. Aanzienlijk meer dan de 52,50 (17,5 procent) die een corporatie in dit geval aan btw bespaart.

Reageer op dit artikel