nieuws

Ruimte voor rivieren vergt dijkversterking

bouwbreed

delft – Verwijderen van zomerkaden, verdiepen van uiterwaarden en graven van nevengeulen worden vaak gepresenteerd als alternatief voor dijkverhogingen. Die maatregelen betekenen echter niet dat de dijken niet aangepast moeten worden.

Dat zegt prof.dr.ir. F.B.J. Barends, sector directeur Onderzoek en Ontwikkeling van Grondmechanica Delft in Achtergrond, een kwartaaluitgave van Grondmechanica Delft.

Volgens Barends heeft het idee te zeer postgevat dat met de alternatieve maatregelen dijkverhogingen niet nodig zijn. Gedacht kan worden dat snellere afvoer van rivierwater tot lagere waterstanden leidt.

Maar aanpassing van het rivierbed kan grote invloed hebben op de lokale geohydrologie. De bodemopbouw in het rivierengebied wordt gekenmerkt door slappe toplagen van klei en veen op een relatief dik, doorlatend zandpakket dat in verbinding staat met het rivierwater. Berekeningen tonen aan dat geringe vergroting van het rivierbed tot een volgens Barends ‘desastreuze’ toename van de waterdruk aan de achterzijde van de dijken kan leiden.

Ruimte voor de rivier beperkt wel de dijkhoogte maar zal soms toch dijkversterking vergen.

Reageer op dit artikel