nieuws

Rijkswaterstaat bereid deel van de macht af te staan

bouwbreed

PPS, partneringmodel, consortiavorming, regiefunctie, het zijn allemaal termen die een ander denken over de publieke infrastructuur aanduiden. Er wordt al jaren over gepraat, maar nu lijkt zelfs Rijkswaterstaat bereid een deel van de macht te willen overdragen. Het project Wegverlichting is de aanleiding voor het nieuwe denken.

“Het project Wegverlichting heeft de afgelopen anderhalf jaar aan de weg getimmerd met als doel het ontdekken van nieuwe inspirerende vormen van besluitvorming. Wegverlichting is het vervolg op eerdere succesvolle impulsen om burgers bij besluitvorming rond infrastructuur te betrekken.” Dit schrijft ir. Peter Kieft van Rijkswaterstaat in de aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Consortiumvorming, een verlichte werkwijze voor besluitvorming verlicht’.

Uit dat rapport blijkt dat Rijkswaterstaat tot het inzicht is gekomen dat vroegtijdige inschakeling van bestuurders en andere betrokkenen tot betere en snellere oplossingen leidt. “Organisaties zullen zich actief opstellen wanneer zij het gevoel hebben mede-eigenaar van probleem en oplossing te zijn”, zo heet het.

Tegelijkertijd is er echter ook een valkuil. Het mag geen doekje voor het bloeden zijn en organisaties mogen niet het gevoel hebben dat samenwerking tot doel heeft verantwoordelijkheden af te schuiven.

Nog belangrijker is het toenemende besef dat Rijkswaterstaat niet per definitie de regiefunctie behoeft te vervullen. Wel als het gaat om hoofdinfrastructuur, maar niet als het gaat om gebiedsgerichte benadering.

Deze uitspraak is van belang omdat dit dan eindelijk kansen biedt voor publiek-private samenwerkingsprojecten op het gebied van infrastructuur. De tot nu toe voorgestelde projecten hebben immers een gemeenschappelijk kenmerk: een mix van rendabele en onrendabele delen die het totaal aantrekkelijk moeten maken voor private inbreng. Alleen op die manier is het aantrekkelijk voor private partijen te participeren in een PPS.

Andersom geredeneerd is dat ook precies de reden waarom private financiering van de Betuwelijn hoogst onwaarschijnlijk is. Elk eventueel rendabel deel is daar uit gehaald, waardoor slechts de exploitatie van de lijn overblijft. Iets soortgelijks dreigt nu overigens ook te gebeuren voor de HSL-Zuid, waar het projectbureau een aantal hapklare brokken serveert waarvan de rentabiliteit maar moet worden afgewacht.

De essentie van PPS is juist dat een project inclusief de omgeving integraal moet worden benaderd om kansrijk te zijn. Een gebiedsgerichte benadering derhalve.

Als nu dus Rijkswaterstaat vindt dat bij een gebiedsgerichte aanpak de regiefunctie elders dan bij die dienst kan liggen, dan bestaan er ineens kansen dat private partijen erin kunnen slagen projecten integraal van de grond te trekken.

En dat is iets waar het bedrijfsleven nu al geruime tijd op zit te wachten.

Reageer op dit artikel