nieuws

Rechter beslist positief over IJburg

bouwbreed

amsterdam – De aanleg van IJburg, het eiland dat bij Amsterdam in het IJmeer komt, kan doorgaan. De Raad van State heeft het verzoek afgewezen om de werkzaamheden voor het maken van land voor IJburg stil te leggen.

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en andere tegenstanders van IJburg vroegen in augustus schorsing aan van de vergunning van Rijkswaterstaat voor het opspuiten van land. Nu de Raad van State het verzoek af heeft gewezen, kan Amsterdam land scheppen voor zes eilanden.

Formeel heeft de raad nog geen uitspraak over het hoger beroep gedaan. Er loopt nog een bodemprocedure tegen de bouwplannen, maar naar verwachting ligt nu niets de aanleg van het eiland meer in de weg, zegt een woordvoerster van de gemeente. Amsterdam is verheugd over het besluit.

“Deze uitspraak onderstreept dat de gemeente bij de voorbereiding van IJburg uiterst zorgvuldig te werk is gegaan”, vertaalt wethouder Stadig. De gemeente is al begonnen met de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van IJburg. De eerste zesduizend woningen kunnen nu volgens plan worden gebouwd. Ruim twaalfduizend belangstellenden hebben zich al ingeschreven voor een woning. In totaal komen er achttienduizend huizen. (anp)

Reageer op dit artikel