nieuws

PvdA vraagt aandacht voor uitgeverfde winterschilder

bouwbreed Premium

den haag – PvdA-kamerlid Van Dok-Van Weele wil van staatssecretaris Remkes van VROM weten wat zijn aanpak wordt voor seizoenswerkloosheid in de schildersbranche. Deze winter zitten 12.000 schilders ruim vier maanden thuis.

Van Dok wil dat de overheid, vooral de Rijksgebouwendienst, in de winter opdrachten verstrekt. Het aantal uitkeringen aan schilders in de wintermaanden zou daardoor kunnen verminderen.

Er zijn ongeveer 30.000 mensen werkzaam in de schildersbranche. Daarvan zijn tussen de 8000 en 10.000 in de wintermaanden gemiddeld zeventien weken werkloos. Voor deze winter wordt verwacht dat de werkloosheid zal oplopen tot 12.000. Door de langdurige regenval afgelopen zomer is het voor de winter opgespaarde binnenwerk grotendeels al in de zomermaanden uitgevoerd.

Het voorstel van Van Dok sluit aan op een brief die de toenmalige staatssecretaris Tommel eind 1996 aan het Bedrijfsschap Schildersbedrijf schreef. Daarin pleitte hij voor verantwoord opdrachtgeverschap van overheden. Van Dok schrijft dat het voor de Tweede Kamer niet zichtbaar is of er voortgang is op dit gebied en vraagt de huidige staatssecretaris om een vervolgactie.

De achtergrond van het voorstel van Van Dok is gelegen in het feit dat het beleid van de rijksoverheid erop gericht is het aantal uitkeringen te verminderen door werkgelegenheid te vergroten. Daarnaast heeft de overheid gebouwen die geregeld moeten worden onderhouden. “Doelmatigheid van de rijksuitgaven als geheel kan zeker ten aanzien van het schilderswerk worden gerealiseerd als de opdrachtgevende overheid rekening houdt met de continuiteit en werkgelegenheid van de schildersbranche”, aldus het PvdA-Kamerlid.

Reageer op dit artikel