nieuws

Overwerk prijst bouw uit de markt

bouwbreed Premium

den haag – Het is slecht gesteld met het gebruik van de arbeidscapaciteit in de wegenbouw, ondanks een convenant met de overheid over continuiteit in de opdrachtenstroom. Dit blijkt uit de NVWB Barometer die medio januari uitkomt. “Opdrachtgevers mogen best een licht schuldgevoel ontwikkelen door de publicatie”, vindt de NVWB.

In de zomer structureel overwerken, in de wintermaanden in de ww. Het is een aloud beeld van de wegenbouw waar, ondanks jarenlang praten en een overeenkomst, in de praktijk nog nauwelijks iets aan is gedaan. Het experiment met het jaarmodel, waarbij werknemers het hele jaar in dienst blijven, is een voorzichtig begin, maar de echte ommekeer moet nog komen.

Volgens de NVWB Bouwers van Infrastructuur wordt het probleem alleen maar nijpender. Door de winterwerkloosheid dreigt de grond-, water- en wegenbouwsector vooral voor jongeren onaantrekkelijk te worden. In het werkseizoen loopt de werkdruk zo hoog op dat ‘onwettig’ moet worden gewerkt.

Dat vormt de reden dat de NVWB komt met de Barometer, die overigens meer weg heeft van een Barograaf. Het instrument geeft aan hoe het met de bezettingsgraad in de gww-sector is gesteld gedurende het jaar.

Uit de binnenkort te publiceren versie blijken de maanden januari en februari van dit jaar een diep dal. In een groot deel van het jaar werkten ruim 37.000 mensen in de gww-sector. In de eerste twee maanden echter ligt dat aantal beduidend lager.

Licht schommelen

Volgens de plaatsvervangend algemeen secretaris van de NVWB drs. J. Rovers is het ideaal als zowel de pieken in de zomer als de dalen in de winter worden afgevlakt. De Barometer zou dan licht moeten schommelen rond het gemiddeld aantal benodigde dienstverbanden van 35.700 per maand.

Voor het zover is, moet er echter nog heel wat gebeuren. Zo moeten opdrachtgevers het werk beter over het jaar spreiden. Daarnaast zouden aannemers meer vrijheid moeten krijgen het werk uit te voeren op voor hun beter tijdstip. Vooral onderhoud leent zich volgens de NVWB uitstekend voor een dergelijke benadering. Dit vereist dan wel aanpassing van contractbepalingen.

De NVWB is van plan de Barometer eens per kwartaal te publiceren. Bovendien verschijnt de publicatie op bijzondere momenten zoals Prinsjesdag. Daarbij zal telkens als kanttekening worden aangegeven hoeveel arbeidskracht verloren is gegaan door de binnenjaarlijkse discontinuiteit.

In de uitgave krijgen ook de achtergronden een toelichting. Tot slot wordt gedacht aan de mogelijkheid om met behulp van voorbeelden te laten zien hoe een betere continuiteit wel kan worden bereikt.

Reageer op dit artikel