nieuws

Ondergronds transport in Zuid-Limburg komt dichterbij

bouwbreed Premium

maastricht – Met de subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ondergronds logistiek systeem (OLS) in Zuid-Limburg is ondergronds transport wederom een stapje dichterbij gekomen. In feite gaat het hier om een uitbreiding van het project OLS-DSM. Inmiddels liggen er zeven van dit soort projecten op de plank.

De Stichting Logistiek Knooppunt Zuid-Limburg onderzoekt samen met onder meer DSM en de provincie Limburg of een ondergronds logistiek systeem haalbaar is. Een eerdere analyse van OLS-DSM – die de haalbaarheid reeds aantoonde – vormt hier een onderdeel van. Bij DSM gaat het om twee kilometer tussen de magazijnen van DSM en het DSM-Maurits spooremplacement. Via dat buizentransport wil DSM granulaten transporteren. Daaraan gekoppeld zit dan ook een ondergronds systeem richting DAF in Born.

Verbreding

De uitbreiding van het onderzoek naar andere mogelijkheden in Zuid-Limburg verbreedt het project. Daarbij spelen technische, logistieke, juridische en financieel-economische aspecten een rol. Bovendien wordt gekeken naar mogelijkheden van aansluiting op andere vervoersmodaliteiten als spoor en binnenvaart.

Onlangs nog is vastgesteld dat een OLS-systeem tussen Aalsmeer-Schiphol en Hoofddorp goed te doen is. Daarnaast worden nog vijf andere projecten voor stedelijke ondergrondse systemen bekeken. Daarbij gaat het om Utrecht, Leiden, Almere, Tilburg en het knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Deze onderzoeken komen allemaal samen in studies naar de mogelijkheid van een landelijk netwerk, die de verbinding moet gaan vormen tussen de afzonderlijke ondergrondse systemen. Daarbij wordt overigens niet alleen gekeken naar een ondergronds verbindingssysteem, maar ook naar multimodale netwerken waarin spoor, weg en water een rol spelen. Al deze onderzoeken gebeuren in het kader van Ondergronds Transport en Buisleidingen.

Daarin wordt ook gekeken naar meer traditionele vormen van buisleidingentransport, waaronder de mogelijkheid van een ondergrondse ethyleenleiding van Rotterdam naar Delfzijl. Het gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam heeft verder een subsidieverzoek ingediend voor een onderzoek naar een zogenoemde multicore pijpleiding in Rijnmond. Medio volgend jaar moeten een aantal onderzoeken zijn afgerond voor besluitvorming.

Reageer op dit artikel