nieuws

Nieuwe berekening voor energieprestatie

bouwbreed

sittard – In de loop van volgend jaar gaan nieuwe uitgangspunten gelden voor de berekening van de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen.

De belangrijkste verandering is de waardering van een aantal technieken.

Voor warmtepompen wordt niet langer gewerkt met een rendement, maar met verschillende rendementen die samenhangen met het type en het temperatuurniveau waarop de warmtepomp werkt. Dit bevordert de toepassing van efficiente systemen.

Ook het vaste rendement voor warmtekrachtkoppeling is losgelaten. De nieuwe berekeningsmethode houdt zowel rekening met de opgewekte warmte als elektriciteit. Het waarderen van de isolatiewaarde van HR+-glas is in de nieuwe methode ook eenvoudiger geworden.

Verder is fotovoltaische zonne-energie in de nieuwe berekening als besparingsoptie opgenomen. Hierdoor wordt het besparingseffect van lage-temperatuur verwarmingssystemen nu gehonoreerd.

Een andere grote verandering betreft het rendement waarmee de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt. In de oude berekening werd uitgegaan van een rendement van 33 procent.

De nieuwe berekeningsmethode gaat uit van een rendement van 39 procent.

Dit heeft tot gevolg dat alle technieken die elektriciteit vragen, voortaan beter worden gewaardeerd.

Reageer op dit artikel