nieuws

Netelenbos ‘tovert’ met cijfers infrastructuur ..LE: CDA vindt pps eerder ‘publiek privaat gepriegel’

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer is niet onverdeeld opgetogen over de extra 2,3 miljard gulden die minister Netelenbos sinds vrijdag beschikbaar stelt voor infrastructuur. “Wie krijgt straks die rekening gepresenteerd? Getover en gegoochel met cijfers”, oordeelde CDA-Tweede Kamerlid Leers. Maar ook PvdA, Groen-Links en D66 vroegen de minister van Verkeer en Waterstaat om uitleg.

Maar liefst vijf ministers en een staatssecretaris waren dinsdagavond bijeen om te discussieren over het FES-fonds. Het Fonds voor Versterking Ruimtelijke Economische Structuur bevat het boodschappenlijstje van het Rijk met miljarden aan investeringen voor de periode van nu tot 2010.

De discussie verzandde al snel in details. Zo kreeg vooral minister Netelenbos kritiek. Ondanks het feit dat het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) maandag uitgebreid in de Kamer komt, liet de bewindsvrouw niet alle kritiek over haar kant gaan.

Tweede Kamerlid Leers ging het verst. De CDA’er drong vooral aan op duidelijkheid over de samenhang tussen de discussie inzake extra investeringen in openbaar vervoer en de extra 2,3 miljard. “Een bedrag dat zomaar uit de lucht komt vallen en waar niemand invloed op heeft. En dat provincies en gemeenten geld op tafel leggen is mooi, maar die rekeningen zullen toch ooit een keer moeten worden betaald.”

Geloei

Zijn geergerde reactie ontlokte minister Jorritsma de uitspraak dat Leers “zo knap boos kan worden over positieve berichten”. Minister Netelenbos voelde zich toch geroepen te reageren. “Het MIT is met geloei begroet. Afspraken zouden niet nagekomen zijn. Er zijn verwachtingen gewekt, maar geen concrete toezeggingen gedaan. Inmiddels hebben we twee rondes met de provincies achter de rug en alle knelpunten zijn opgelost.”

Dat is niet helemaal waar, want bijvoorbeeld de regio Gooi- en Eemland heeft deze week Netelenbos opgeroepen geld beschikbaar te stellen voor verbreding van de A1 en A28. De minister gaf toe dertig miljard gulden aan wensen op wegengebied niet te kunnen honoreren.

De minister heeft een nieuwe tactiek ontwikkeld om met hetzelfde geld meer te kunnen doen. Verscheidene provincies en gemeenten leggen nu zelf geld op tafel om projecten naar voren te trekken.

“Daarnaast is publiek-private samenwerking in een stroomversnelling gekomen. In samenspraak met de regio’s en private partijen staan diverse projecten daarvoor aangemerkt. Zoals de sluis bij IJmuiden, de Tweede Coentunnel en de A2 bij Maastricht.”

Ook deed de minister een poging om uit te leggen waar de 2,3 miljard uit bestaat. De Kamerleden begrepen er echter niets van. Netelenbos beloofde de rekensom nog eens op schrift te stellen. Het komt er in het kort op neer dat de verwachtingen voor de ontwikkeling van de inflatie zijn bijgesteld. Uitgegaan wordt van twee procent in plaats van drie procent. Daardoor komt het extra kapitaal beschikbaar.

Gepriegel

Leers wees verder op de tegenstrijdige berichten over pps-constructies. Enerzijds beweert minister Netelenbos allerlei grote projecten via pps te willen realiseren. Anderzijds komen de pps-constructies in de notitie van het FES niet verder dan de verlengde veilingweg bij Naaldwijk, het bedrijventerrein de Rietvelden bij Den Bosch en de metroshuttle bij de Kop van Zuid. “Dat lijkt meer op ppg: publiek-privaat-gepriegel”, mopperde Leers.

SP-Kamerlid Poppe is absoluut niet gecharmeerd van het “toverwoord pps”. “Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap onrendabele toppen financiert en het bedrijfsleven de winst in zijn zak steekt.”

PvdA’er Crone vindt dat het FES vooral “inhalen van achterstallig onderhoud” betekent. Sommige innovatieve projecten zouden, om vertraging te voorkomen, uit het MIT moeten. Daarbij denkt het Kamerlid bijvoorbeeld aan de Zuidtangent bij Haarlem, de Drechtoeverprojecten en de Zuiderzeelijn. De bewindslieden voelen daar echter niets voor.

Reageer op dit artikel