nieuws

Nederland met Brussel in de clinch over Deltaplan voor Grote Rivieren

bouwbreed

arnhem – Nederland ligt in de clinch met de Europese Commissie over subsidie voor maatregelen om overstroming van de Rijn en Maas in de toekomst te voorkomen.

“De voortgang stokt. Het valt niet mee de door Brussel toegezegde gelden ook inderdaad naar Nederland te krijgen”, zei staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat gisteren in Arnhem op een conferentie over het Deltaplan Grote Rivieren.

De EU-landen steunen de actieplannen voor de Rijn en de Maas. Ook de Europese Commissie heeft het Nederlandse initiatief om langs de rivieren niet alleen dijken te verhogen, maar ook ‘geregisseerde overstromingen’ mogelijk te maken, positief ontvangen. De commissie – onder de indruk van de overstromingen in 1995 – zegde Nederland 100 miljoen ecu (220 miljoen gulden) toe.

Maar Nederland krijgt alleen geld voor projecten die klaar zijn voor 2002. En daar wringt de schoen. Om de rivieren meer ruimte te geven, moet land worden gekocht van boeren. De daarmee gepaard gaande beroeps- en bezwaarprocedures duren lang, waardoor het onmogelijk is om voor 2002 alle plannen te verwezenlijken. “Hoogwaterbestrijding is een zaak van de lange adem”, stelt De Vries vast. Een ander probleem is de Europese richtlijn dat maximaal tien procent van de subsidie bestemd mag zijn voor grondaankoop. Maar Nederland heeft voor onteigening veel meer geld nodig.

De komende weken heeft intensief overleg plaats over de gerezen problemen. (ANP)

Reageer op dit artikel