nieuws

Moderne onderwijsvisie in nieuwe hogeschool

bouwbreed Premium

enschede – De school als kantoor. Voor de student van vandaag een werkplek waar hij zelfstandig of in groepsverband kennis vergaart. Dat doet hij afwisselend in kantoorcellen -en tuinen. Het ene moment verdiept hij zich in een studieboek, het andere moment zit hij achter de computer zijn verslag uit te werken.

De nieuwbouw van de Hogeschool Enschede oogt als een kantoor waar de ‘geur’ van het krijt, zwart bord en houten bankjes is verdwenen. De Hogeschool Enschede zet een van de modernste schoolgebouwen van Nederland in de steigers. In de zomer van 2000 is het klaar.

Ruimtelijk, open en flexibel. Dat zijn de sleutelwoorden voor het nieuwe onderkomen van deze Hogeschool in het toekomstige Twentestad. “Dit gebouw is in Nederland de meest extreme vertaling van het leren-leren concept, de visie in het moderne onderwijs”, meent projectmanager ir. Matthijs Bakker van het PRC Bouwcentrum. “Maak onderwijs voor de maatschappij inzichtelijk, laat zien wat je doet. Onderwijs en de beroepspraktijk trekken steeds meer naar elkaar toe.”

Het nieuwe complex, schuin tegenover het NS-station, behelst een entreegebouw, een verbindingsvleugel waarin alle centrale voorzieningen zijn gesitueerd, en drie organisch gevormde paviljoens waar de onderwijsinstituten onderdak vinden.

Drie historische stadsvilla’s, een noodgebouw van de school en een bunker (waarin collegezalen waren gehuisvest) gingen tegen de vlakte.

De nieuwbouw, met een netto vloeroppervlak van 22.000 vierkante meter, wordt aangetrokken bij het bestaande onderkomen van de Hogeschool Enschede. Een substantieel deel blijft gehandhaafd. “Daar liggen economische en functionele overwegingen aan ten grondslag”, legt Bakker uit. “Delen van het bestaande gebouw die functioneel in het ontwerp passen, zijn gehandhaafd. Kapitaalvernietiging wilden we voorkomen.”

Zo zou het geldverspilling zijn om de grote collegezalen in de oostvleugel te ontmantelen, omdat de in de grond verzonken betonpalen te kostbaar zijn om te verwijderen. Totale renovatie is ondoenlijk, omdat het bouwkundig en financieel niet haalbaar bleek binnen de bestaande muren het onderwijskantoor van de nieuwe eeuw te realiseren.

Bestaand en nieuw zullen een scherp contrast vormen. De huidige bebouwing heeft een streng, massaal en gesloten karakter. Daarentegen kenmerkt de nieuwbouw zich door transparantie en lichtvoetigheid. De bebouwing dringt zich niet op aan de groene, parkachtige omgeving, maar past zich juist aan.

Multifunctioneel

Het huisvestingsplan heeft een belangrijke rol gespeeld in het voorbereidingsproces. Uitgangspunten zijn het creeren van open ruimten en een flexibele indeling. Het tijdperk van strak geordende klaslokalen is voorbij. “In de nieuwbouw zijn slechts dertig traditionele klaslokalen gesitueerd”, zegt Bakker. “Het accent ligt duidelijk op een afwisseling van kantoorcellen, multifunctionele werkplekken en kantoortuinen. In de nieuwe bebouwing zijn zo min mogelijk dragende wanden geplaatst. Het zogenaamde studielandschap herbergt een open ruimte van 2000 vierkante meter, slechts ingevuld door halfopen wanden en meubilair. Anderzijds kunnen groepjes leerlingen ook terecht in kleinere spreek- of vergaderkamers waar ze ongestoord kunnen werken aan een project. Daarnaast kan een student ook zelfstandig studeren in kantoorcellen van twaalf vierkante meter.”

Het studielandschap ligt in het hart van het complex waar alle belangrijke schoolvoorzieningen zijn onderbracht. In de terminologie van de Hogeschool Enschede wordt het De Straat genoemd.

De Straat is over drie lagen verdeeld en goed zichtbaar vanwege de 75 meter brede glasgevel voor de hoofdentree. De vide over drie verdiepingen maken het geheel in De Straat inzichtelijk. Langs deze straat liggen onder meer een espressobar, winkeltjes, ruimten voor de studentenverenigingen en vier nieuwe collegezalen. “Door meer ontmoetingsplekken te creeren willen we de onderlinge interactie tussen leerlingen en met de docenten bevorderen”, licht Bakker toe.

De drie paviljoens ontspruiten als het ware aan het centrale gebouw. Ze liggen verspreid over het park. Hun organische vorm ontlenen ze aan de tulp.

Ook bij deze gebouwen is veelvuldig glas gebruikt. De overkragende betonnen balkons dienen ook als zonwering. Langs de gevel zijn kantoorcellen en spreekkamers gepland; in de kern van elk paviljoen gaapt een open ruimte waar de studenten op flexibele basis kunnen werken. Deze ruimte bedraagt circa 500 vierkante meter.

Zand

De aannemer is bezig met de afwerking van de fundering voor deze paviljoens. In twee fasen wordt gewerkt naar de oplevering in de zomer van 2000.

Een uitdaging en tegelijkertijd een probleem vormt de aanhechting van de nieuwbouw met de oudbouw. Bakker: “Het fundament van de nieuwbouw ligt een niveau onder het bestaande gebouw. Aangezien de staalconstructie van het bestaande gebouw op zand staat, kunnen we niet zomaar ontgraven. We hebben twee alternatieven. We kunnen de grond onder het bestaande gebouw injecteren met mortel of we moeten op souterrain-niveau een loze ruimte maken met een overkraging op de begane grond.”

Reageer op dit artikel