nieuws

Miljarden in twee naoorlogse wijken

bouwbreed Premium

rotterdam – Twee naoorlogse wijken in Rotterdam gaan onder het mes. Om verpaupering en verloedering tegen te gaan, zullen Hoogvliet en ’t Lage Land worden ontdaan van monotone flats en slechte winkelcentra. De investeringen op de twee Maasoevers schommelen rond de miljard gulden.

Het Lage Land is een grijze anonieme wijk in de deelgemeente Alexanderpolder, die veertig jaar geleden werd gerealiseerd. Er staan weinig eengezinswoningen en veel kleine gestapelde woningen. De deelgemeente becijferde dat sinds 1980 er 22 procent minder mensen in de wijk wonen. Het gevolg is dat de bevolking vergrijst is en er financiele draagvlak wegvloeit. Voor kleine winkelcentra blijkt nauwelijks een gezonde toekomst weggelegd. De nieuw te bouwen Vinex-locatie Nesselande, aan de rand van Alexanderpolder, heeft zeker een zuigende werking op de wijk.

De deelgemeente zag de bui hangen en toonde in een visie op deze wijk aan dat er dringend nieuwbouw moet komen en meer groen. Door nieuwbouw krijgt de wijk een minder eenzijdige samenstelling. Er komen andere bevolkingsgroepen. De gemeente gaat uit van vierhonderd duurdere koop- en huurwoningen. De winst wendt de gemeente aan voor verbetering van de buitenruimte.

Hoogvliet

De wijk Hoogvliet op Zuid krijgt een veel zwaardere aanpak. Om de neerwaartse spiraal om te buigen, verdwijnen hier duizenden woningen, vooral flats. Alleen al een corporatie als Maasoevers sloopt vierduizend woningen. Uiteindelijk zullen in 2010 meer dan een kwart van de zeventienduizend woningen in deze Rotterdamse wijk plaatsmaken voor nieuwbouw, groen, water en parken. De kosten van deze mega-operatie belopen rond de miljard gulden. Maasoevers legt uit eigen middelen 750 miljoen gulden op tafel voor sloop en nieuwbouw.

De problemen in Hoogvliet zijn van eenzelfde orde als in ‘Lage Land. Er woont te veel minima. Nieuwe bewoners moeten voor een evenwichtige opbouw van de wijk gaan zorgen. Ashok Balothra is gevraagd een centrum met een hart te ontwikkelen. Daar er te weinig financiele draagvlak is, lijden de winkeliers in het centrum een pover bestaan. Zuigkracht van de Vinex-locatie Carnisselanden en Portland vormen een bedreiging. Net als bij Lange Land zullen draagkrachtigen naar deze wijken in wording verhuizen indien Hoogvliet niet rap verbetert.

Koopwoning voert boventoon

Het nieuwe Rotterdamse Bouw- en Investeringsprogamma (B en I) meldt dat er jaarlijks drieduizend woningen worden gebouwd. Hiervan vormt 54 procent koopwoningen. Daarnaast komen er volgens B en I tussen de 1200 en 2600 huizen per jaar in aanmerking voor verbetering. In het B en I staat ook waaraan het geld uit het stadsvernieuwingsfonds wordt uitgegeven. In de periode 1999-2003, de duur van het nieuwe B en I, vloeit er 643 miljoen gulden weg. Zo gaat er 51 miljoen naar subsidies voor particuliere woningverbetering en 60 miljoen naar het Urgentieprogramma Stadsvernieuwing.

Reageer op dit artikel