nieuws

‘Liever een Professional Master’

bouwbreed Premium

“Ik heb liever een Professional Master dan een universitaire ingenieur”, zo liet ir. J. Zijlstra (algemeen directeur van Arcadis Bouw/Infra) zich bij de koffie ontvallen. ‘Professional’ betekent: met een betere maatschappelijke aansluiting. “Er is vraag naar conceptueel sterke en creatieve constructeurs die daadwerkelijk participeren in het bouwteam, met begrip voor de architect, technisch installateur, het management en de opdrachtgever”, weet Zijlstra. Voldoet de ingenieur van de Technische Universiteit dan niet meer?

De Betonvereniging (BV) en het Staalbouwkundig Genootschap (SG) hebben voor een eigen opleiding gezorgd, in samenwerking met het hbo en de TU Delft. Hij leidt op tot de titel ‘Professional Master of Structural Engineering’ (PMSE BV of SG, voor beton, staal of beide). De eerste diploma’s zijn afgelopen woensdag uitgereikt, op een feestelijk symposium in Slot Zeist.

Wat betekent die titel ‘Professional Master’? Drs. W.J.J. van Velzen, directeur Wetenschappelijk Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, gaf als toelichting: “De titel ‘Master’ staat in de wet. Wie aan een Nederlandse universiteit is afgestudeerd, mag zich Master noemen. Maar de titel ‘Professional Master’ heeft geen wettelijke basis. Het is een internationale, niet beschermde titel.”

“Het is niet altijd duidelijk waar ‘Master’ voor staat”, vervolgde Van Velzen. “Tot nu toe wordt de titel in allerlei samenstellingen verleend aan afgestudeerden van door het hbo georganiseerde opleidingen, in samenwerking met buitenlandse universiteiten. Dit is de eerste keer dat een Nederlandse universiteit meewerkt aan het verlenen van de titel ‘Master’. Dat verdient navolging, vinden wij. Het geeft meer zekerheid over het niveau. Wat ons betreft is de Professional Master of Structural Engineering een equivalent van de universitaire Master.”

De PMSE BV of SG is een constructeur, die met een hoge mate van zelfstandigheid niet alledaagse opdrachten kan uitvoeren. Voorbeelden zijn het bepalen van de externe voorspanning voor een betonnen viaduct of het ontwerpen van een hybride brug van staal en beton. De eindrapporten gaan dieper dan het gemiddelde afstudeerwerk van een hbo-ingenieur, maar wetenschappelijk onderzoek bevatten ze niet. Wellicht zei Van Velzen daarom: “Het is niet verstandig de indruk te wekken dat ‘Professional Master’ een post-doctorale opleiding is.”

Hoe het ook zij, de eerste (ruim dertig) titels ‘Professional Master of Structural Engineering’ zijn uitgereikt. Het was de bedoeling, dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. L.M.L.A. Hermans, persoonlijk de eerste vijf diploma’s zou uitreiken. De minister liet zich verontschuldigen, want hij had belangrijker zaken te doen, in de politiek. “Hij had graag het belang van de bijeenkomst benadrukt”, zei Van Velzen.

Reageer op dit artikel