nieuws

‘Kwaliteit op Vinex-locaties nog nooit zo bedroevend’

bouwbreed Premium

amsterdam – Vinex-locaties zijn allerminst populair. Dat komt doordat ze worden gebouwd ‘vanuit een negentiende eeuws begrippenkader zonder enige kennis van de markt’. Dat is de stellige overtuiging van directeur Middelkoop van Stawon die voorts meent dat de meeste mensen niet willen wonen in ‘groeten uit groot klaverblad’.

De directeur van de Stawon sprak in Amsterdam op een workshop over samenwerken op Vinex-locaties. Middelkoop ergert zich er vooral aan dat ‘de planvoorbereiding per huis 25.000 gulden kost’.

“Belachelijk. Het zou beslist een stuk slimmer, intelligenter en beter kunnen. De Vinex-locaties van nu zijn ontstaan vanuit een negentiende eeuws begrippenkader en de wederopbouwgedachte.”

Een gemiddelde Vinex-woning is er in de visie van Middelkoop een in drie lagen met een lessenaarsdak. “De kosten daarvoor zijn anderhalve ton. De verkoopprijs is 320.000 gulden. Dat betekent een uitstekende marge, maar de geleverde kwaliteit is nog nooit zo beroerd geweest.”

De huizen van net boven de drie ton worden gekocht door personen met een inkomen van net boven het minimum. Door de verruimde hypotheekmogelijkheden en de lage rentestand komt dat binnen het bereik van die doelgroep.

“De praktijk wijst uit dat we hier spreken over een grote risico-groep die bij zelfs de geringste rentestijging razendsnel in de problemen geraakt. Bovendien hebben juist die mensen vaak een flex-baan die bij een recessie het snelst op tocht komen te staan.”

De groep die niet op een Vinex-locatie wil wonen, is groot. “Vanwege weinig tijd en alle dagelijkse files kiezen tweeverdieners en hoger opgeleiden voor de binnensteedse gebieden. Als ze daar al iets kunnen vinden.”

Middelkoop vindt dat ‘de corporaties nog steeds zitten te pitten’. Hij gelooft daarom niet dat de binnenstedelijke gebieden geduchte concurrenten zijn van de uitleglocaties.

Reageer op dit artikel