nieuws

Huizenkopers kennen begrip DuBo niet

bouwbreed Premium

zoetermeer – Ruim de helft van de mensen die een nieuw huis wil kopen heeft nog nooit gehoord van Duurzaam Bouwen. Vooral huishoudens die maximaal drieduizend gulden bruto per maand te besteden hebben, zijn bijna volkomen onbekend met het begrip DuBo.

Van deze groep zegt zeventig procent het begrip niet te kennen. Daarentegen kent 57 procent van de gezinnen met een maandinkomen boven vijfenzeventighonderd gulden bruto het begrip wel. Van de groep met een inkomen daar tussen in, heeft ongeveer de helft wel eens van duurzaam bouwen gehoord.

Dit blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzaam Bouwen. Het werd door Strateq BV uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VG Bouw). Voor het onderzoek werden zeshonderddertig huishoudens geinterviewd.

Jongeren zijn het minst bekend met het begrip duurzaam bouwen. Nog geen kwart van de ondervraagden in de leeftijd tussen 18 en 24 jaar kent het begrip. “Bij de huishoudens van 35 jaar en ouder ligt de bekendheid hoger dan vijftig procent.”

Twijfel

Nadat de ondervraagden uitleg hebben gekregen over duurzaam bouwen zijn ze vrijwel allemaal positief. “Bijna negen van de tien ondervraagden (achtentachtig procent) geeft de voorkeur aan een duurzaam gebouwde woning, als zij de keuze zouden hebben tussen een duurzaam gebouwde woning en een even dure, gewone woning.”

De twaalf procent die voor een traditioneel gebouwd huis kiest, zegt te twijfelen aan de kwaliteit van een dubo-woning. Vooral zij die een huis willen kopen dat duurder is dan vijf ton, kiezen liever een gewoon huis. Pas als deze kopers concrete dubo-maatregelen is voorgelegd, kiezen zij in grote meerderheid, 93 procent, alsnog voor duurzaam bouwen.

Het grootste deel van de ondervraagden is dan zelfs bereid extra te betalen voor een duurzaam gebouwde woning. Tweederde van de ondervraagden zegt een halve ton extra te willen betalen, driekwart vindt dertigduizend gulden extra acceptabel. Voorwaarde is wel dat dit bedrag op den duur volledig wordt terugverdiend. “De maximale investering die niet perse terugverdiend hoeft te worden is tienduizend gulden”, zo concluderen de onderzoekers.

Zachthout

Lang niet alle maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen zijn populair. Zo valt het gebruik van zachthout in plaats van hardhout niet in de smaak. Zachthout is weliswaar beter voor het milieu, maar ook duurder in onderhoud. Daarom kiest slechts twaalf procent hiervoor. Energiebesparende maatregelen ziet de meerderheid van de ondervraagden wel zitten.

Zo kiest 93 procent voor gescheiden watersystemen en 92 procent voor zonne-energie. Bijna iedereen juicht extra geluidsisolatie toe.

“Eveneens hooggewaardeerd worden de mogelijkheid tot het flexibel indelen van de woning, het gebruik van recyclebare materialen en het gebruik van milieubesparende materialen. De vergoeding die kopers van nieuwe woningen voor de toepassing van dit soort maatregelen willen betalen, ligt rond de kostprijs”, stelt Strateq.

Gezien de positieve houding die het merendeel van de huizenkopers aanneemt wat betreft Duurzaam Bouwen, adviseert Strateq de bekendheid van DuBo onder het publiek te vergroten.

Uit eerder onderzoek, uitgevoerd door dr.ir. B.A.G. Bossink, is gebleken dat de huizenkopers van grote invloed zijn op de bereidheid van projectontwikkelaars om duurzaam te laten bouwen.

Reageer op dit artikel