nieuws

Grootbedrijf heeft hoogopgeleiden nodig

bouwbreed

zoetermeer – De uitvoerende bouw kampt met een tekort aan hoogopgeleiden. Het gaat onder meer om bouwplaatsmanagers en een moderne invulling van de functie van de inkoper.

Dit constateert de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). De opleidingen voldoen wel aan de eisen van het grootbedrijf, maar lopen achter op de vraag.

“De hogescholen en hun leerlingen richten zich vooral op beroepen buiten de uitvoerende bouw , de ontwerpende kant dus. Wij proberen die aandacht naar de beroepen binnen de uitvoerendebouw te trekken”, stelt P. Vonk, hoofd voorlichting VGBouw.

Zo werd recent in samenwerking met de Haagse Hogeschool de VGBouw afstudeerprijs Zuid-Holland uitgereikt. Bij afstudeerprojecten wordt specifiek gekeken naar het inzicht in en de aandacht voor ‘complexe uitvoeringsaspecten van het bouwen’. Leerlingen worden attent gemaakt op de mogelijkheden binnen de uitvoerende bouw, bedrijven worden alert gemaakt op het kunnen van de leerlingen.

Deze inspanningen zijn een reactie op de nog voortdurend openstaande vacatures op dit niveau.

Reageer op dit artikel