nieuws

Groot renovatieproject wint Rotterdamse Bouwprijs

bouwbreed Premium

rotterdam – De belangrijke Rotterdamse Bouwkwaliteitsprijs gaat dit jaar naar Woningstichting Onze Woning. Deze opdrachtgever liet Volker Bouwmaatschappij en Marge Architecten een groot renovatieproject in Delfshaven uitvoeren.

“Ondanks de ingrijpende renovatie is de fraaie architectonische uitstraling van de panden bewaard gebleven”, meldde de jury tijdens de Planpresentatie 1998. “Het project scoort ook goed wat betreft duurzaam bouwen. Behoud van bestaande bouw door renovatie waarborgt een langere levensduur.”

De prijs is een prikkel voor opdrachtgevers, aannemers en architecten om extra kwaliteit te leveren als het gaat om woningbouw. De eisen om mee te doen stijgen ver uit boven de wettelijke kwaliteitseisen. Dit jaar dongen 51 projecten – nieuwbouw en renovatie – mee.

Tussen de uiteindelijk tien genomineerde projecten stonden de namen van de architectenbureaus Mecanoo, Roelf Steenhuis en Pieter Weeda. Deze laatste was bij twee genomineerde projecten betrokken. Winnende bouwer Volker, onderdeel van HBG Bouw en Vastgoed, is zelfs bij drie projecten betrokken.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking discussieerden Joost Schrijnen, directielid van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting, en Carel Weeber, als inwoner van de Maasstad, over het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010. In het plan zijn zeven thema’s gedefinieerd hoe de ruimtelijke ontwikkeling van de stad op langere termijn moet verlopen.

Weeber is geen voorstander van een dergelijke massieve plannings-inspanning. Maar hij kwam niet verder dan de stelling dat het de stad aan visie ontbreekt om het 2010-plan in een groter verband te zien en dat ‘plannen uitgaan van verboden en geboden en niet stimulerend werkt’.

De enige discussie tussen beiden ging over wel of niet concenteren van bijvoorbeeld kantoren. Schrijnen: “Ik ben het met Weeber oneens als hij stelt dat je de stad moet spreiden.” Weeber: “Het centrum van Rotterdam moet verdunnen. Dan krijg je pas een goed woonmilieu.”

Reageer op dit artikel