nieuws

Groei concurrentie meest belangrijk voor toeleveranciers

bouwbreed

amersfoort – Toenemende concurrentie, dat is de belangrijkste ontwikkeling voor de toeleveranciers in de bouw. Voor meer dan een op de vijf bedrijven is de concurrentie de grootste bedreiging. Helaas lukt het niet iedereen om zich zakelijk genoeg op te stellen.

Het is een probleem om aan personeel te komen. Voor 12,3 procent van de toeleveranciers is dat het grootste struikelblok. Het is niet makkelijk om aan verhoogde logistieke eisen te voldoen. Voor dertien procent van de toeleveranciers vraagt dat de meeste aandacht. Maar de grootste zorgen baart de toenemende concurrentie. Niet minder dan 21,8 procent van de toeleveranciers vindt dat de belangrijkste ontwikkeling van het moment.

Deze cijfers komen uit het rapport ‘Bouwstenen voor de toelevering’, dat gisteren werd gepresenteerd door Jansen MI Consultants op een symposium te Amersfoort. De basis vormt een onderzoek onder 470 bedrijven met meer dan vijftig fulltime werknemers of het equivalent daarvan. Onder die bedrijven waren opdrachtgevers, aannemers, ontwerpers, installateurs, groothandels, fabrikanten van materialen en producenten van grondstoffen voor de bouw. Ongeveer vijfenzeventig vertegenwoordigers van de toeleveringsbranche kwamen het rapport gratis op het symposium afhalen.

Buitenland

Vooral de concurrentie uit het buitenland groeit voor producten met een hoge toegevoegde waarde. Bovendien is de drempel voor mededinging verlaagd sinds de invoering van de Wet op de Mededinging. Daarnaast hebben aannemers te maken met lage marges. Zij stellen daarom steeds hogere eisen aan de toeleveranciers, die efficienter moeten werken. Meestal lukt dat wel, maar niet iedereen kan aan deze slag meedoen.

Uit het onderzoek komen enkele opvallende trends naar voren. Toeleveranciers besteden steeds meer aandacht aan de klant. Ze specialiseren zich op een beperkt gebied. De groothandel wordt dikwijls overgeslagen, het blijkt efficienter te zijn om rechtstreeks op de bouwplaats af te leveren. De tijd tussen productie en levering blijkt steeds korter. Productie- en handelsbedrijven vormen combinaties, om het voordeel van schaalvergroting te behalen. Ten slotte zijn er toeleveranciers die zich mede gaan toeleggen op het monteren van producten op de bouwplaats.

Milieu

Uit het onderzoek van Jansen MI Consultants blijkt, dat veel bedrijven de regelgeving met betrekking tot het milieu eerder als een bedreiging dan als een kans ervaren. Milieuvriendelijk bouwen is niet aantrekkelijk, omdat de consument er extra voor moet betalen. Pas als er een verwijderingsbijdrage wordt ingevoerd, zullen bedrijven over het milieu gaan nadenken, staat in het rapport.

Bedrijven die succes willen hebben in de bouw moeten zich voor alles bezighouden met relatiebeheer. Ook de logistiek en de snelheid in productie en levering, zijn van belang. Een goede automatisering helpt daarbij.

Tegenvallend

Jansen MI Consultants onderzochten dan ook welk gebruik bedrijven maken van informatie- en communicatie technologie (ICT). Dat valt allemaal wat tegen. Maar liefst 67 procent van de handelsbedrijven blijkt een systeem van voor 1993 te gebruiken. Per jaar wordt slechts tien procent van de systemen vervangen. Dat rechtvaardigt de conclusie, dat er nog heel wat voorlichting over automatisering nodig is. Dat was de reden voor Jansen MI Consultants om het onderzoek en symposium te houden.

Het rapport ‘Bouwstenen voor de toelevering, over branchetrends, business-uitdagingen en IT-mogelijkheden’ kost 125 gulden en is te bestellen bij Jansen MI Consultants, telefoon (033) 4505800.

Reageer op dit artikel