nieuws

Europa wil flexibeler aanbesteden

bouwbreed Premium

amsterdam – De Europese Commissie is druk doende de Europese aanbestedingsrichtlijnen aan te passen. Daarbij kijkt zij naar mogelijkheden flexibeler te kunnen omgaan met de regels.

Bovendien moeten de regels duidelijker worden. Dat zei mevrouw Muller van het Directoraat Interne Markt (DG XV) van de Unie. “De Europese richtlijnen zijn niet geschreven voor directe toepassing door aanbesteders en aannemers. Er zijn landen, waaronder Nederland, waar het kopje Europese Unie wordt weggeknipt en de regels van toepassing een verklaring krijgen in het nationale recht. Dat geeft zeer veel onduidelijkheid”, meent Muller.

Dat is dan ook precies de reden waarom de Europese Commissie al enkele jaren bezig is, te bezien op welke wijze de regelgeving aangepassing verdient. Daarbij zijn de uitgangspunten: vereenvoudiging en flexibiliteit.

“De Commissie denkt daarbij aan de invoering van een extra mogelijkheid tot aanbesteden, de competitieve dialoog. Vooral voor grote, ingewikkelde projecten kan die werken.”

In die vorm gaat het, naar het zich laat aanzien, om een project waarvan het eindresultaat wel bekend moet zijn. Maar het wordt dan mogelijk met gegadigden voor de opdracht heel open te praten over de inhoud, bijvoorbeeld de methode van uitvoering.

Onduidelijkheid blijft er vooralsnog wel bestaan over wat Brussel nu wel en niet toestaat als het gaat om pps-projecten.

“Geen enkel pps-project is hetzelfde. Dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden”, zo verklaarde Muller.

Zij wees er daarbij op dat in de meeste gevallen een aparte rechtspersoon wordt opgericht voor de uitvoering van een pps-project.

“Afhankelijk van de vormgeving en de bedoeling van die rechtspersoon, kan er sprake zijn van een dienst, aanbesteed in de zin van de Europese richtlijn.”

Wanneer dat precies het geval is kon zij niet zeggen. “Het is daarom goed in voorkomende gevallen met Brussel te komen praten wat wel en niet kan. In de praktijk gebeurt dat ook hoe langer hoe vaker”, zo sprak Muller. “En ik heb daar achteraf nooit klachten over gehoord”, zo beeindigde zij haar betoog.

Reageer op dit artikel