nieuws

Een stem bouwers infrastructuur nodig

bouwbreed

capelle a/d ijssel – De veranderende wereld alleen al maakt het nodig dat infrastructuurbouwers een stem laten horen.

Slagkracht en efficiency zijn dan ook de twee redenen voor de federatie die de Bouwers van Infrastructuur NVWB en de Vereniging van Aannemers in de Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW) zijn aangegaan. Als dat uiteindelijk tot een fusie leidt, dan zullen de huidige voorzitters daar niet om rouwen.

“We entameren een fusie niet. Als het al zover komt, moet het uit de leden komen”, vindt NVWB-voorzitter J. van Bokhoven. Zijn VAGWW-collega D. Stuit voegt toe: “Beide verenigingen hebben een geschiedenis. Daarbij horen emoties, die poets je niet zo maar weg. Daarom streven we ook niet naar een fusie.”

Binnen het Grond-, Water, en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO) blijkt al geruime tijd dat NVWB en VAGWW op een lijn zitten. “Dat is ook precies de reden waarom we tot een federatie gekomen zijn. Gezien onze structuur zitten we soms vier keer dezelfde problemen te behandelen. Als je dan merkt dat je toch op een lijn zit, ligt samenwerking voor de hand”, verklaart Van Bokhoven.

Sterker

Nog veel belangrijker in de gezamenlijke visie is het belang om gebundeld de belangen van de bouw te verdedigen. Stuit neemt als voorbeeld de investeringen in infrastructuur. “Al jaren roepen de verschillende organisaties dat die weer naar een niveau toe moeten van drie tot vier procent van het Nationaal Product. Als een organisatie sta je sterker. Als onze federatie een succes wordt, is het mogelijk dat ook het AVBB sterker kan opereren.”

Andere organisaties binnen de gww-sector zijn wat hen betreft van harte welkom om de gelederen te versterken. De reacties van organisaties zijn redelijk positief. “Daarom hebben we besloten een half jaar te wachten met een gezamenlijke huisvesting. We gaan vooralsnog in Woerden zitten. Maar als er andere organisaties bij komen, kunnen we altijd nog besluiten ergens anders heen te gaan”, zegt Stuit.

Aansluiting van anderen zou volgens Van Bokhoven niet onlogisch zijn “Nu wij een federatie vormen, nemen we ook weer op termijn het secretariaat van het GWWO op ons.”

Bouwhuis

Sterker nog, beiden zou het niet verbazen als door hun stap de discussie over een Bouwhuis voor de totale bouw weer op gang komt. “Het mag van ons”, stellen beiden. “Het zal de slagkracht van de bouw als totaal alleen maar vergroten.”

De cultuurverschillen tussen NVWB en VAGWW zien zij niet als belemmering voor een goede samenwerking. “Die verschillen zijn er, maar ze zijn vooral historisch bepaald”, geeft Stuit toe.

Van Bokhoven: “Het verschil tussen grotere en kleinere bedrijven is helemaal niet zo groot. Kijk maar eens naar de gemiddelde projectgrootte van een grote aannemer, die ligt zo rond de drie ton. Veel van de grote zijn regionaal opgesplitst in kleine bedrijven.” Als een van de belangrijkste taken voor de nieuwe federatie ziet hij het inspelen op de veranderende wereld.

“De hele wereld is zich aan het herorienteren. Kijk maar naar alle fusies. En dan bedoel ik niet Shells en BP’s van onze wereld. Kijk alleen maar naar de overnames van de laatste tijd in zoals Dura en Vermeer, NBM en Wilma. De grenzen verdwijnen. Dat komt er onherroepelijk aan.”

Maar ook op een lager niveau is een krachtige organisatie van belang. “Neem bijvoorbeeld de regen. Onze leden zetten gezamenlijk zo’n 7,5 miljard gulden om. Dat levert een resultaat op van 150 miljoen gulden.

De regen en vorst van de laatste tijd heeft de NVWB-bedrijven zestig miljoen gekost en de VAGWW-bedrijven dertig miljoen. Voor de straatmakers zal het nog erger zijn geweest. Wij hebben nog wel wat vlees op de botten. Dan kun je als individuele organisaties wel iets proberen, maar dat maakt geen indruk. De landbouw treedt ook gezamenlijk op en krijgt een schaderegeling van de grond. Uiteraard zullen wij ook wel iets proberen te bereiken”, zegt Van Bokhoven.

Aanbesteding

Een ander punt is de aanbesteding. “Prima hoor, al die Europese regels. Maar we menen beiden dat de concurrentie boven alles moet gaan over kwaliteit. Zoals het nu gaat worden de kennis en kunde van onze bedrijven onvoldoende gebruikt. Als het tot gunning komt, wordt toch alleen maar naar de prijs gekeken. Er zijn zelfs opdrachtgevers die allerlei certificaten eisen. Maar als die een lagere prijs geoffreerd krijgen, dan kiezen ze daarvoor.”

Kortom, voor de federatie ligt er volop werk. “Dat is precies de reden waarom we de slagkracht en de efficiency wilden verhogen”, klinkt het eendrachtig.

Reageer op dit artikel