nieuws

Een aannemer is een troubleshooter

bouwbreed

Cobouw bericht zijn lezers op deze pagina over het verloop van het VGBouw Management Game, een simulatiespel gericht op de bouw. Vandaag het resultaat van de derde kwalificatieronde.

In deze ronde moeten de deelnemers zich verplaatsen in het projectmanagement van de bouw van het voetbalstadion. Veel energie is gestoken in het schrijven van een nota om verlenging van bouwtijd te krijgen. De bouwbedrijven ontpopten zich als troubleshooters, in plaats van zich af te vragen wat voor contract ze nu eigenlijk hadden gesloten.

Tot begin deze week ontving de spelleiding 65 nota’s met verzoek om bouwtijdverlenging. MCC-medewerker Jeroen den Duijn toonde zich zeer te spreken over de inzendingen. “Het meeste ziet er erg verzorgd uit. De teams hebben er heel veel werk van gemaakt. Sommige hebben zelfs plaatjes van de Arena gescand en hele opleveringsschema’s erbij gevoegd.”

De opdracht werd geschreven door H. Flapper, Bouwinnovator bij NBM-Amstelland Bouw en Infra, die de meest inzendingen inmiddels heeft beoordeeld. Inhoudelijk was hij minder enthousiast. “Wat mij opvalt is dat alle teams vooral de problemen beschrijven en zich niet hebben afgevraagd wat voor contract ze eigenlijk als aannemer hebben gesloten.”

De bouwinnovator had zeker van de deelnemende bouwbedrijven meer contracteringskennis verwacht. “Ze hadden de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) erbij moeten halen, waardoor ze een andere, minder ondergeschikte positie, hadden kunnen innemen. Maasbouw is alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige uitvoering van tribunegebouwen. Maar alle teams zijn als troubleshooter in alle problemen gedoken en voelen zich medeverantwoordelijk voor problemen waar ze niet voor verantwoordelijk zijn, een typische eigenschap van techneuten”, meent hij.

Flapper, docent van de cursus Bouwplaatsmanager van BOB Opleidingen Bouwcentrum, maakt nu een uitwerking. “In de volgende opdracht valt het project een miljoen gulden duurder uit en moeten de teams een nota schrijven over het aanpassen van de aanneemsom. Ik hoop dat de teams het dan beter doen.”

De spelleiding zal zich overigens moeten beraden over de inzendingen die na de (officieus verlengde) inleverdatum binnenkomen. Den Duijn: “Wellicht dat deze teams puntenaftrek krijgen of niet worden beoordeeld.”

Inmiddels zijn twee (hogeschool) teams failliet gegaan. Een daarvan stuurde al geen beslissingen meer in en zag zijn surseance van betaling van vorig jaar waarschijnlijk al te zeer als een definitief einde. Voor het andere bedrijf is alles nog in werking gezet om hen te redden. Beide bedrijven vallen nu onder curatele van de spelleiding. Deze teams kunnen nog wel een doorstart maken, waardoor ze aan het spel kunnen blijven deelnemen, winnen is echter uitgesloten.

Analyse

Na de derde ronde zijn opnieuw vijftien bedrijven dit jaar in surseance van betaling gekomen. Financiele experts adviseren ten zeerste om het kassaldo in de gaten te houden.

Een analyse van het evaluatie overzicht behoort tevens tot de mogelijkheden. Vooral het liquiditeitsoverzicht voor het volgende jaar is daarbij van groot belang en blijkt vaak vrij accuraat.

Den Duijn verwacht dat wederom een groot aantal op eigen kracht uit het financiele dal kruipt. “Van de negen teams in de vorige ronde kwamen er zeven uit de rode cijfers. In veel gevallen bracht het dumpen van producten redding.”

Bij veel bouwbedrijven is het personeel opnieuw in staking gegaan. Nog steeds weigeren verschillende bouwondernemingen hun personeel voldoende salarisverhoging te bieden. Enkele bouwbedrijven hebben het zelfs gepresteerd om hun personeel 1 promille verhoging te geven.

Verwarring

Den Duijn constateert dat er sprake was van de nodige verwarring en noemt het een belangrijk leermoment. “Veel teams gingen er vanuit dat het hier om procenten ging in plaats van promillen, met alle gevolgen van dien. Onze beoordeling lijkt misschien streng, maar ook in het bedrijfsleven worden vergissingen als deze niet teruggedraaid. Bovendien is daar de helpdesk voor. De teams moeten tenslotte zelf initiatief tonen.”

In sommige poules bevindt zich duidelijk een toponderneming. In andere poules is de onderlinge concurrentie nog steeds erg groot.

De volgende opdracht heeft betrekking op het beperken van de negatieve consequenties van het uitstel. Den Duijn verwacht dat de teams hier minder moeite mee zullen hebben, omdat een voorzet al gedaan is. “De laatste kwalificatieronde zal alleszeggend zijn. Daarin wordt de continuiteit getoetst. De bedrijven worden dan beoordeeld op basis van eerder genomen beslissingen.”

Reageer op dit artikel