nieuws

Eemshaven krijgt diepzeehaventerrein

bouwbreed Premium

groningen – Nu Gedeputeerde Staten van Groningen 9 miljoen gulden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling heeft toegezegd voor de Oostlob Eemshaven, kan de eerste fase van dit plan worden uitgevoerd.

Die eerste fase bestaat uit de aanleg van een buitendijks diepzeehaventerrein, bestemd voor industriele activiteiten zoals offshore-bevoorrading, scheepsbouw, bouwmaterialenhandel etc.

De eerste beslaat ca. 70 ha. netto uitgeefbare grond, terwijl het totale terrein an de Oostlob ca. 180 ha. netto uitgeefbare grond zal opleveren. De totale kosten van dit projecten zijn begroot op 41,7 miljoen gulden inclusief btw.

Reageer op dit artikel