nieuws

Duurzaam Bouwen vermindert energiegebruik sporthallen

bouwbreed Premium

rotterdam- Het duurzaam bouwen (dubo) van sportaccommodaties zoals zwembaden bespaart enorm veel energie, hoewel dat aanvankelijk niet zo lijkt.

Op het eerste gezicht lijkt het dat dubo meer kost dan traditioneel bouwen, maar deze extra kosten kunnen eenvoudig worden terugverdiend door onder meer extra isolatie aan te brengen en er voor te zorgen dat er minder water wordt verbruikt. “Besparingen van vijfentwintig tot veertig procent op de energiekosten zijn mogelijk.”

Dat zei K. Hoek programmamedewerker Sector Utiliteitsgebouwen NOVEM tijdens het minisymposium ‘Duurzame Sportaccommodaties’ dat woensdag in Ahoy werd gehouden.

Net zoals dat binnen de woningbouw het geval is, blijken het ook bij sportaccommodaties vooral de opdrachtgevers te zijn die duurzaam bouwen tegen houden. Ze kijken teveel naar de korte termijn, aldus Hoek. Als de bouwkosten hoger uitvallen dan bij traditioneel bouwen, kiezen ze niet voor dubo. Daar komt bij dat sportgebouwen een betrekkelijk korte levensduur hebben. Ze gaan gemiddeld dertig jaar mee en dat houdt hoge investeringen tegen.

Hoek stelt daar tegenover dat als er toch duurzaam wordt gebouwd de extra kosten binnen enkele jaren kunnen worden terugverdiend en dat het uiteindelijk zelfs goedkoper uitvalt omdat geld wordt bespaard op het beheer van de sporthal.

Bovendien hoeft duurzaam bouwen niet altijd duurder te zijn. De bouw van een zwembad kost gemiddeld achttien miljoen gulden. Het duurzame Vlaardingse zwembad De Kulk kostte echter twaalfeneenhalf miljoen gulden.

Om duurzame sporthallen succesvol te maken, moet er voor worden gezorgd dat ze eenvoudig kunnen worden aangepast als bijvoorbeeld de interesse van de gebruikers verandert. “Het is in het recente verleden voorgekomen dat sportcentra na een jaar of tien moesten worden gesloopt omdat ze niet meer bruikbaar waren voor het oorspronkelijke doel en ze nauwelijks konden worden aangepast.” Het Golfslagbad in Scheveningen bijvoorbeeld stond op de nominatie te worden gesloopt en kon uiteindelijk gered worden dankzij een zeer ingrijpende renovatie.

De Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) wil daarom met het rijk en de brancheorganisaties een Meerjarenafspraak(MJA) maken over duurzaamheid binnen de sportsector. De te maken afspraken hebben betrekking op het gebruik van duurzame energie, duurzaam bouwen en op te nemen maatregelen die het milieu ten goede komen zoals waterbesparing en afvalbeperking.

Reageer op dit artikel