nieuws

Dure infrastructuur

bouwbreed Premium

Het kwartaalblad Transparant van de directie Personeel en Organisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt veel duidelijk. Het meest recente nummer staat vol wetenswaardigheden.

Vol trots wordt gemeld dat bij het ministerie 14.717 mensen werken. Op naar de 15.000. Dat lijkt haalbaar, want netto neemt het aantal ministeriele dienaren nog steeds toe. Zo kwamen er in het tweede en derde kwartaal van dit jaar 644 mensen bij, terwijl er 412 vertrokken. Nettowinst 232.

De meeste vertrekkenden vinden hun weg naar het bedrijfsleven. Op de tweede plaats staat ww/wachtgeld op de lijst als bron van inkomsten.

Een tweede gegeven uit Transparant geeft aan dat de vergrijzing toeslaat. Nam het eerste kwartaal het aantal jongeren nog toe, in het tweede en derde kwartaal werd die aanwas weer teniet gedaan. Vooral het aandeel 55-plussers groeide.

Derde feit. Het aantal mensen in de lagere salarisschalen neemt af. De midden-schalen bleven constant, terwijl de groep medewerkers in hoge salarisschalen groeide.

Toen jaren geleden het personeelsbestand van ministeries moest worden ingekrompen, meende toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk dat de trap van bovenaf moest worden schoongeveegd. Niets vozers echter dan een dergelijke uitspraak van een politicus.

Een topambtenaar vertaalde dat door hoogstpersoonlijk een halve secretaresse in te leveren. Onder het kopje ‘multifunctionele ambtenaar’ moest eenieder maar zijn eigen stukken uittikken en zelf kopietjes maken. Dat die dan wel erg duur werden, deerde niet. Blijkbaar is er wat dit betreft nog niets veranderd.

De feiten uit Transparant op een rijtje gezet leiden tot een aantal conclusies.

De toename van het personeelsbestand plus de vergrijzing plus de groei van het aantal hoger-betaalden betekent dat het personeelsbudget van Verkeer en Waterstaat navenant in de plus zit.

Op zich is dat niet erg. Economisch gaat het in Nederland nog zo goed dat we ons dat kunnen permitteren.

Wel is het gevolg dat producten van Verkeer en Waterstaat – voor zover je bij de overheid van producten kunt spreken – veel kosten. Begrijpt u nu waarom de aanleg van infrastructuur zo duur is.

Reageer op dit artikel