nieuws

Drimmelen wil bouwen of Randstedeling weren

bouwbreed Premium

drimmelen – Als plattelandskernen niet ruimer kunnen bouwen, dan moet de Huisvestingswet worden aangepast.

“Vrije vestiging is op termijn onhoudbaar”, zegt J. van Oosterbosch, wethouder van ruimtelijke ordening in het West-Brabantse Drimmelen. Deze ruim 26.000 inwoners tellende gemeente kampt met het probleem dat zij van de provincie Noord-Brabant nog maar mondjesmaat mag bouwen. Onlangs werd de 10.000ste woning opgeleverd en daarmee is voorlopig de kous voor Drimmelen af.

De gevolgen hakken er diep in. Door het gebrek aan bouwmogelijkheden staat de woningmarkt onder druk. Met de invoering van de vrije vestiging is de belangstelling vanuit de Randstad voor een huis binnen de gemeentegrenzen van Drimmelen enorm. De prijzen van eenvoudige dijkwoningen stijgen torenhoog. Met als gevolg dat voor starters nog nauwelijks aanbod is. Zij trekken massaal weg. De voorzieningen kalven hierdoor in hoog tempo af. Temeer daar de forensen elders hun boodschappen doen.

Volgens Van Oosterbosch is een ruimer bouwbeleid noodzakelijk om het tij te keren. Hij pleit voor een contourenbeleid, zodat hij binnen de gemeentegrenzen de mogelijkheid krijgt meer te bouwen. Mocht dat niet worden gehonoreerd dan wil de gemeentebestuurder dat de Huisvestingswet opnieuw wordt aangepast.

Op pagina 3: Drimmelen loopt langzaam maar zeker leeg.

Reageer op dit artikel