nieuws

Driekwart bouwers wil geen allochtonen

bouwbreed Premium

amsterdam – Hoewel bijna de helft van alle bouwondernemingen van oordeel is dat bedrijven meer allochtonen aan het werk moeten helpen, voegt het merendeel de daad niet bij het woord.

Slechts twee procent van de beroepsbevolking in de bouw is van allochtone afkomst. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) blijkt dat de geringe belangstelling voor het werven van allochtonen vooral berust op vooroordelen.

Op pagina 2: Bouw kan allochtonen niet vasthouden.

Reageer op dit artikel