nieuws

Definitieve btw-regels Europa blijven uit

bouwbreed

brussel – Bedrijven betalen welbeschouwd geen btw. Ondernemingen zijn wel in het heffingssysteem betrokken om het btw-stelsel sluitend te maken. Voor het binnen-Europees zakelijke verkeer hanteert Brussel een heffing op intracommunautaire leveringen. Deze zogeheten derde heffing is een overgangsregeling. Een definitieve regeling laat vooralsnog op zich wachten, verwacht mr. D. van Vliet in ‘BTW bij in- en uitvoer'(*).

Iedereen die in Duitsland als ondernemer belaste transacties verricht moet daarover btw afdragen. Deze bepaling geldt ook voor buitenlandse ondernemers die vanuit een vaste inrichting werken.

Buitenlandse ondernemers die binnen Duitsland goederen leveren of diensten verrichten, betalen eveneens btw. De levering van vastgoed is hier in beginsel vrij van. Dit geldt eveneens voor nieuwe gebouwen, ook als de aannemer die levert in samenhang met de levering van de grond.

Indien een Nederlandse ondernemer iets aan een Duitse afnemer verkoopt en het naar zijn vestiging laat vervoeren, draagt hij in beginsel geen Duitse btw af. Wie goederen franco huis aan particulieren levert, wordt daarentegen wel belastingplichtig.

Een Nederlandse ondernemer die een dienst verricht aan een Duitse afnemer moet in principe Nederlandse afdragen en geen Duitse btw. Een uitzondering op die regel vormt bijvoorbeeld een Nederlandse consultant die een Duitse ondernemer adviseert. Hetzelfde geldt voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland aan goederen werken. Een Nederlandse vervoerder die voor een Duitse ondernemer werkt, dient eveneens in Duitsland btw te betalen.

Belgie

Iedereen die in Belgie belaste prestaties verricht, moet btw betalen. Voor buitenlandse ondernemers wordt deze belasting soms verrekend met de Belgische afnemer.

Belastbare prestaties zijn de levering van roerende goederen en het verlenen van diensten. Vastgoed is alleen belastbaar als het om een nieuwe oplevering gaat. Degene die niet bedrijfsmatig onroerend goed bouwt of verhandelt, kan in bepaalde gevallen kiezen voor de heffing van omzetbelasting. Buitenlandse ondernemers die niet vanuit een vaste Belgische inrichting werken. moeten in Belgie btw betalen.

Voor het verrichten van belastbare prestaties dient hij een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te wijzen. Die plicht vervalt wanneer bijvoorbeeld de buitenlandse ondernemer intellectuele diensten verleent of incidenteel diensten verleent of goederen levert. De btw-plicht vervalt niet maar de heffing hoeft niet via een aansprakelijk vertegenwoordiger te worden afgedragen.

Frankrijk

In Frankrijk valt de levering van vastgoed in beginsel buiten de btw. Onroerend goed wordt wel belast als het gaat om bouwgrond en panden in aanbouw of nieuwe gebouwen die niet meer dan vijf jaar geleden in gebruik zijn genomen. De levering binnen deze vijf jaar valt onder de btw, tenzij het pand in de tussenliggende periode is geleverd aan iemand die niet bedrijfsmatig in vastgoed handelt.

Buitenlandse ondernemers die in Frankrijk belaste prestaties uitvoeren, moeten periodiek aangifte doen. Bedrijven die niet vanuit een vaste inrichting werken, zijn verplicht een Franse vertegenwoordiger aan te stellen. Anders wordt de Franse afnemer belast. De buitenlandse ondernemer blijft evenwel aansprakelijk en moet de belasting betalen wanneer de Franse afnemer in gebreke blijft.

Groot-Brittannie

Buitenlandse ondernemers die in het Verenigd Koninkrijk belaste prestaties verrichten, dienen zich als belastingplichtige te laten registreren. Inschrijving is plicht als de omzet in een bepaald kwartaal meer dan 7500 pond bedraagt of in de laatste vier kwartalen boven 22.100 pond uitsteeg.

Een bedrijf dat goederen levert, krijgt met dezelfde verplichtingen te maken als de Britse belastingplichtigen. Voor dienstverlening aan belastingplichtigen geldt de zogeheten verleggingsregeling. Buitenlandse ondernemers krijgen in het laatste geval meestal niet te maken met de btw.

Een bedrijf dat onder de Britse btw valt, moet zich aanmelden bij een speciale instantie in Aberdeen. Een aansprakelijk vertegenwoordiger is niet verplicht. In enkele gevallen wordt een handelsagent aansprakelijk voor de verschuldigde belasting.

Opleveringen van nieuwe gebouwen vallen – evenals bepaalde bijbehorende diensten – onder het nultarief. Het Europese Hof van Justitie besliste eerder dat deze bepaling niet mag gelden voor goederen die niet direct aan de consument worden geleverd. Het nultarief gaat om die reden alleen nog op voor woonhuizen en gebouwen, in gebruik bij instellingen die niet als ondernemer te boek staan.

De levering van andere gebouwen is tijdens de bouw en in de drie daarop volgende jaren belast. Verhuur van vastgoed blijkt btw-vrij zolang het geen recreatieve functie vervult. Bedrijfsgebouwen kunnen onder de regeling voor belaste verhuur vallen.

(*) ‘BTW bij in- en uitvoer; de heffing van btw bij internationale transacties verscheen als ISBN 90 200 20889 in de reeks ‘Fiscale, juridische en financiele documentatie voor internationaal zakendoen’ van uitgeverij Kluwer en de Fenedex.

Reageer op dit artikel