nieuws

Cultuuromslag voor Sphinx

bouwbreed Premium

maastricht – Het is definitief gedaan met de rust bij Koninklijke Sphinx Gustavsberg. Grote problemen noopten de directie om keihard in te grijpen. Niet alleen ‘bakt’ het bedrijf minder toiletpotten en wasbakken, maar de cultuur moet om. Engels is de voertaal geworden en marketing het nieuwe wapen.

Midden in Maastricht staan de fabrieken van Sphinx. Hoewel het gemeentebestuur graag een dergelijke lokatie zou willen hebben voor woningbouw, investeert de sanitairgigant miljoenen guldens in de fabrieken. Geen sluiting dus. Om veel sneller op de wensen van de consument te kunnen inspelen, zijn flexibele productielijnen absoluut vereist.

In korte broek gestoken medewerkers wassen met sponzen de wasbakken die onder een druk van 12 bar zijn geperst. “Zo halen we de oneffenheden eraf.” Als onderdeel van de modernisering verlaat Sphinx de oude manier van gieten en stapt het over op persen. “Nu hebben we in een kwartier een toiletpot. Vroeger duurde dat drie uur”, zegt een medewerker trots. “Het bakken in de oven is in tijd ook drastisch teruggebracht. Vroeger duurde een bakgang zesendertig uur. Met de nieuwste snelbranders komen de producten er negeneneenhalf uur later handwarm uit.”

Even eerder deed Meint Veninga uit de doeken dat Sphinx Gustavsberg bezig is uit een diep dal te klimmen. De financiele topman moet alles op alles zetten om het schip door de woelige zee te loodsen. Zo gooide de crisis in Rusland roet in het eten, waardoor werd besloten om met nog meer vaart de onderneming aan te passen. Niet alleen de immense hoeveelheid modellen moet van 850 terug naar 400, ook de cultuur zal moeten veranderen.

“We moeten aansturen op winst en niet op volume”, meent Veninga, in een met Engels slang doorspekt betoog. De droge opmerking klinkt logisch, maar niet voor ondernemingen die in keramiek zitten. Tot voor twee jaar geleden moesten de ovens dampen en wel 24 uur per dag zeven dagen in de week. Het gevolg was overcapaciteit en de prijzen vielen.

Overboord

Een ander traject van aanpassing is dat Sphinx de local-for-local-productie overboord zette. In het verleden maakte bijvoorbeeld de fabriek in Belgie alleen voor die markt producten. Alles is nu op een hoop geveegd. De fabrieken voor keramisch sanitair, douches en baden worden centraal aangestuurd. De onderneming spreekt van een “pool van capaciteit die flexibel met het produceren van bijvoorbeeld wasbakken om moet gaan.”

Daarnaast is verkoop en marketing in een groep ondergebracht en gescheiden van de fabrieken. Veninga: “Deze cultuuromslag hebben we zonder externe consultants voor elkaar gekregen. We zijn een strategisch dialoog met de top 25 van dit bedrijf aangegaan. Rond deze personen werden vier teams geformeerd die ieder een eigen strategisch plan ontwikkelde. Je bereikt namelijk veel meer als zaken vanuit de organisatie naar boven komen, dan wanneer wij zeggen hoe. De kans dat je consensus bereikt is veel groter. De uitkomsten zijn verwerkt in een verder aangescherpt strategisch plan.”

Wapen

Marketing wordt het nieuwe wapen. Zo stelt het nieuwe toekomstplan. Als gevolg van de 24-uurs economie is douchen een trend. Met marketingtechnieken zal dat verder worden uitgebouwd. “In Frankrijk vinden ontwikkelingen plaats op het vlak van hydro-therapautische douches”, zegt de financiele man met enige trots. “In het verleden stonden tussen al die landenorganisaties schotten, die zijn weg. Nu kunnen sneller dit soort innovaties in andere landen worden toegepast.”

Reageer op dit artikel