nieuws

Brussel verzwaart normen voor uitstoot vrachtwagens

bouwbreed

brussel – De EU-ministers van milieu hebben in Brussel hardere maatregelen genomen om de luchtvervuiling door wegverkeer te verminderen. Voor dieselvrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton zijn strengere emissie-waarden voor gassen en roetdeeltjes vastgelegd. De ministers komen daarmee tegemoet aan het Europees Parlement dat op verzwaring van de normen had aangedrongen.

Volgens het nieuw genomen besluit moet de hoeveelheid roetdeeltjes die vrachtwagens uitstoten al vanaf het jaar 2000 met eenderde worden verminderd. Door nog strengere grenswaarden op te leggen zal de vervuiling door roetdeeltjes in 2005 met 80 procent moeten worden verminderd en de vervuiling door stikstofoxide met 60 procent vanaf 2008. Nieuwe dieselvrachtwagens mogen per 1 oktober 2000 nog maar 0,1 gram/kwh roetdeeltjes uitstoten en vanaf oktober 2005 nog slechts 0,02 gram/kwh. Voor stikstof bedraagt de grenswaarde nu 7 gram/kwh. Vanaf 2000 mag nog maar 5 gram/kwh uitgestoten worden en die hoeveelheid moet vanaf 1 januari 2008 zijn gezakt naar 2 gram/kwh.

Auto/oil programma

De nieuwe richtlijn past in het zogeheten auto/oilprogramma van de EC om luchtvervuiling door wegverkeer drastisch terug te dringen. Eerder werden reeds drie andere richtlijnen aanvaard over de kwaliteit van brandstoffen, en de emissie-eisen voor personenauto’s en lichte bestelwagens. Door deze maatregelen zullen de kosten voor de autofabrikanten wel toenemen. Ze staan voor forse investeringen om te kunnen voldoen aan de hoge milieueisen. Daardoor kunnen vrachtwagens tot 5 procent duurder worden.

In oktober van dit jaar keurden de Europese milieuministers alle vrijwillige overeenkomsten van de Europese associatie van autofabrikanten ‘AVEA’ goed. Die verplichtte zich er toe om de reductie van CO2-uitstoot te beperken tot 140 gram per kilometer vanaf 2008. Dan moeten alle nieuwe personenauto’s aan deze norm voldoen.

Rapporteren

De milieuministers gingen deze week ook akkoord met het voorstel van de EC lidstaten ertoe te verplichten met ingang van 2000 de gemiddelde CO2-emissie voor nieuwe personenauto’s in de EU aan Brussel te rapporteren. Daarbij moet niet alleen worden opgegeven om welke brandstof het gaat (benzine of diesel), maar ook om welke fabrikant, de gemiddelde cilinderinhoud en het gemiddelde vermogen van de auto.

Voor inzameling en het doorgeven van deze gegevens moeten de lidstaten elk een organisatie aanwijzen. In Nederland wordt dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Reageer op dit artikel