nieuws

Asfaltcentrale Teerbau in Utrecht moet dicht

bouwbreed Premium

utrecht – De proefvergunning van de asfaltcentrale van het Duitse bedrijf Teerbau op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide wordt niet omgezet in een definitieve vergunning. Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft daartoe besloten omdat de centrale niet aan de milieunormen voldoet.

Het besluit van GS betekent dat Teerbau de centrale, die al enkele maanden stil ligt, definitief moet sluiten. Het is nog onduidelijk of Teerbau in beroep gaat tegen het besluit van GS. Directeur Henk Post was gisteren niet beschikbaar voor commentaar. Eerder beweerde hij dat zijn centrale wel voldoet aan – de volgens hem extra zware – milieunormen die de provincie zijn bedrijf heeft opgelegd. Bovendien zou van stankoverlast in de woonwijk Zuilen aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal geen sprake zijn.

Maar metingen die enkele weken geleden plaatsvonden, hebben volgens de provincie anders aangetoond. De centrale stoot met name meer koolwaterstoffen uit dan de toegestane vijftig milligram per kubieke meter. En uit snuffelonderzoeken is gebleken dat de stank van de centrale tot op ruim een kilometer – in het hart van Zuilen – te ruiken is. Het bewijs dat klachten uit de wijk gegrond zijn.

Het industrieterrein Lage Weide ligt temidden van de bestaande bebouwing van de stad Utrecht en het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Via een gebiedsgericht beleid probeert de provincie de hinder die het industrieterrein veroorzaakt voor de omwonenden en de nieuwe woningbouwlokatie te verminderen. Extra stankoverlast is daarom uit den boze.

Reageer op dit artikel