nieuws

Alkmaar bouwt corridor voor openbaar vervoer

bouwbreed Premium

alkmaar – Alkmaar kan volgend jaar beginnen met de uitvoering van een eerste deel van wat de HAL-OV-Corridor wordt genoemd: speciale voorzieningen die een vlotte doorstroming van het weggebonden openbaar vervoer moeten verzekeren op het grondgebied van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL).

Het totale plan is in drie deelprojecten geknipt. Deelproject A bevat vijftien onderdelen, waaronder het aanbrengen van ongelijkvloerse kruisingen, busstroken, een busstation, reconstructies van wegen en het aanbrengen van verkeersregelinstallaties in de oost-west as van Alkmaar.

Dit deelproject blijft in het MIT voor uitvoering in de periode 1999-2003 gehandhaafd.

Vandaar dat de provincie Noord-Holland in haar vergadering van maandag zal besluiten bijna elf miljoen gulden voor dit project aan subsidie te verlenen. Dan kan Alkmaar al volgend jaar met een aantal projecten beginnen; de reconstructie van een kruispunt, aanleg van een ongelijkvloerse kruising, verbreding van een brug en het aanbrengen van busvoorzieningen. Het werk bij de Friesebrug kost ruim 33 miljoen gulden.

De totale projectkosten voor het deelplan A zijn becijferd op 123 miljoen gulden, inclusief btw. De rijksbijdrage schommelt rond de honderd miljoen. Voor Alkmaar zelf blijft dan nog een te financieren bedrag over van ruim tien miljoen gulden.

Deelproject B van het Corridorplan komt geheel voor rekening van de provincie Het betreft de N242 tussen de Noordverdoort en de aansluiting van de N504, waarvan de uitvoering nu in voorbereiding is genomen.

Dan resteert nog deelproject C, het aanbrengen van speciale voorzieningen voor weggebonden openbaar vervoer over de noordzuid as in Alkmaar via het station. Dit onderdeel staat bij de gemeente Alkmaar later op het programma.

Reageer op dit artikel