nieuws

Aannemers moeten shuttle Breda-Antwerpen redden

bouwbreed Premium

breda – Van de aannemers die de HSL-Zuid en de verbreding van de A16 op Brabants grondgebied gaan uitvoeren wordt veel creativiteit en inventiviteit gevraagd. Zij moeten ervoor zorgen dat ook de shuttletreinverbinding tussen Breda en Antwerpen en de verkeersknooppunten Klaverpolder en Princeville in 2005/2006 klaar zijn, ondanks het feit dat Rijkswaterstaat er eigenlijk niet genoeg geld voor heeft.

Dit blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders van Breda aan de gemeenteraad over afspraken die maandag zijn gemaakt tijdens een extra regionaal bestuurlijk overleg over de voortgang van de HSL-Zuid en de A16.

De provincie, Rijkswaterstaat en de gemeenten Breda, Zundert, Moerdijk en Drimmelen gaan er nu van uit dat de projecten geen vertraging oplopen. Daar leek het eerder wel op, toen Rijkswaterstaat bekendmaakte kasritme-problemen te hebben. Daardoor was er een tekort van ongeveer driehonderd miljoen gulden.

De aannemers die de projecten uitvoeren, moeten dus de oplossing aandragen voor het probleem. Lukt dit niet, dan gaat het regionaal overleg alternatieve financieringsmogelijkheden bezien. In september/ oktober 1999 moet hierover duidelijkheid bestaan. De provincie Noord-Brabant heeft nu al alle betrokken partijen gevraagd mee te denken over een oplossing voor de kosten die het gevolg zijn van een eventuele voorfinanciering van het tekort.

Pas als ook het overleg hierover niets oplevert, kan alsnog vertraging ontstaan in de uitvoering van de projecten. Rijkswaterstaat onderzoekt dan of de verkeersknooppunten Klaverpolder en Princeville gefaseerd kunnen worden aangelegd.

Reageer op dit artikel