nieuws

Zandwinning Twente prevaleert boven persoonlijk belang

bouwbreed Premium

den haag – Het Overijssels provinciebestuur heeft het algemeen belang laten prevaleren boven het persoonlijk belang. De provincie hecht meer waarde aan de behoefte aan ophoogzand in de regio Twente, dan aan de belangen van boer Ter Linde uit Losser.

Dat stelt de Raad van State in de uitspraak in een door Ter Linde aangespannen procedure.

Hij eiste daarin vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiele herziening Oelemans’. Volgens de planherziening kan een gebied ter grootte van 22 hectare aansluitend aan de bestaande plas Oelemans in Losser worden ontgrond. Er zal rond de twee miljoen kubieke meter ophoogzand uitkomen.

Ter Linde boert daar en vreest grondwaterdaling en geluidsoverlast door de zandwinning. Bovendien voelt hij er niets voor om acht hectare te moeten afstaan voor de winactiviteiten. De boer vindt dat het zogenoemde Euregiobeleid hier uitkomst moet bieden. Het in Twente benodigde zand moet maar uit Duitsland komen.

De Raad van State merkt op dat het Euregiobeleid nog in de kinderschoenen staat. Het biedt nog onvoldoende zekerheid dat het Duitse zand de komende jaren beschikbaar is.

Reageer op dit artikel