nieuws

VNI-computerprogramma voor bepaling tapdrempel

bouwbreed Premium

zoetermeer – Het computerprogramma Tapdrempel beoordeelt na invoering van de temperatuurgegevens en installatie-afhankelijke factoren of een opgegeven spaardouche goed kan functioneren in combinatie met het aanwezige warmwatertoestel. Het programma is bedoeld voor installateurs en voorlichters van Nutsbedrijven.

Tapdrempel is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven VNI en Vabi, met steun van Novem.

Een te kleine warmwater volumestroom uit een kraan of een douche kan er de oorzaak van zijn dat een gasgestookt doorstroomtoestel niet in bedrijf kan komen of in bedrijf is te houden. De warmwater volumestroom moet altijd groter zijn dan de aanspreekvolumestroom, ofwel tapdrempel, van het doorstroomtoestel. Niet alleen de capaciteit van de spaardouche is hierop van invloed, maar ook zaken als de drukverlieskarakteristiek van het warmwatertoestel, de temperaturen van het koude, warme en mengwater, de voordruk, en het drukverlies in de leidingen.

Tapdrempel

Het nieuwe computerprogramma beoordeelt of een opgegeven spaardouche goed kan functioneren met het aanwezige warmwatertoestel. Het resultaat wordt gepresenteerd in een grafiek. De ligging van het bedrijfspunt ten opzichte van de lijn van de tapdrempel bepaalt of een tapdrempel aan de orde is.

Het programma bevat informatie van ongeveer 105 warmwatertoestellen en 75 Laag Verbruik (LV) douches die op de markt verkrijgbaar zijn. Voor een aantal douches en warmwatertoestellen zijn meerdere karakteristieken opgenomen in verband met de toepassing van volumestroombegrenzers.

De diskette met handleiding is te bestellen bij de VNI te Zoetermeer. Fax 079 – 3515839.

Reageer op dit artikel