nieuws

Verplichte registratie ongelukken

bouwbreed

den haag – Alle arbeidsongevallen in de bouw moeten in het vervolg worden geregistreerd. Bovendien moet de Arbeidsinspectie sterk worden uitgebreid om handhaving van de arbeidsomstandighedenwet mogelijk te maken.

Dit is het gevolg van de aanvaarding van een motie en een amendement op de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in de Tweede Kamer.

Aanvankelijk was het alleen de bedoeling arbeidsongevallen te registreren die meer dan drie dagen ziekteverzuim tot gevolg hebben. SP-Kamerlid De Wit diende daarom een amendement in. Ook ongevallen die een korter ziekteverzuim tot gevolg hebben kunnen volgens hem ernstig zijn.

PvdA-Kamerlid Middel vroeg de regering in een motie op korte termijn duidelijk te maken hoe zij de capaciteit van de Arbeidsinspectie substantieel zal uitbreiden, om een adequaat handhavings- en preventiebeleid te kunnen uitvoeren.

De Bouw- en Houtbond FNV heeft verheugd gereageerd op de aanvaarding van het amendement en de motie. De bond luidde ruim een maand geleden de noodklok over het grote aantal dodelijke ongevallen in de bouw. In een open brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Hoogervorst werd aangedrongen op harde maatregelen. Uitbreiding van de Arbeidsinspectie, een betere registratie van ongevallen, zwaardere boetes voor werkgevers die het niet zo nauw nemen met de regels en nieuwe wetgeving voor veilig werken langs de weg zouden volgens de bond het aantal ongevallen in de bouw drastisch kunnen verminderen.

“Ons pleidooi heeft in Den Haag weerklank gevonden. Dat was al duidelijk bij de behandeling van de Arbowet in oktober, maar blijkt nog sterker uit de stemmingen over de wijzigingsvoorstellen. Die voorstellen komen rechtstreeks uit onze nota ‘Nul is genoeg”, stelt woordvoerder J. Bos in een reactie.

De Bouw- en Houtbond vindt het echter te vroeg nu achterover te leunen. Voorstellen uit ‘Nul is genoeg’ voor de oprichting van een stafdienst bouwveiligheid binnen het ministerie van Sociale Zaken en voor de oprichting van een platform veiligheid bouw, waarin de sociale partners geregeld overleggen met de overheid, zijn nog niet verwezenlijkt.Onder meer over deze voorstellen praat de vakbond maandag met staatssecretaris Hoogervorst.

Reageer op dit artikel