nieuws

Verkeer Meerhoven in alternatieve banen Gemeente Eindhoven promoot de fiets en het openbaar vervoer

bouwbreed Premium

eindhoven – Een bouwlocatie brengt nieuwe verkeersstromen op gang. Meerhoven vormt in dat opzicht geen uitzondering. Wel uitzonderlijk is de wijze waarop wegbeheerders proberen die mobiliteit in goede banen te leiden. Zowel direct als indirect stimuleert de gemeente toekomstige bewoners eerst te kiezen voor lopen, de fiets of het openbaar vervoer, voordat de auto als transportmiddel om de hoek komt kijken. Hoe dat in zijn werk gaat, valt te lezen in het – Mobiliteitsplan Meerhoven – .

– Ik noem het tien op een rij – , begint Ineke SpapC van SOAB, adviseurs voor woning en leefomgeving uit Breda. Zij is met Jacques Splint, hoofd module verkeersplanologie van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven, verantwoordelijk voor de opstelling van het Mobiliteitsplan. Het idee voor de opstelling daarvan is afkomstig van de Brabantse Milieufederatie. Zij werkte er ook aan mee.

– Van de tien inwoners van Nederland kiezen gemiddeld vijf voor de auto, drie voor de fiets, anderhalf gaat te voet, en het resterende halfje maakt gebruik van het openbaar vervoer. In Meerhoven moeten die verhoudingen heel anders komen te liggen. Niet de auto, maar de fiets en het lopen moeten daar op de eerste plaats komen. –

Voor de leefbaarheid zowel als de bereikbaarheid van Meerhoven is het noodzakelijk dat we in plaats van de auto betere alternatieven bieden. – Gemiddeld maakt een mens drie ritten per dag, rekent SpapC voor. – Als de helft van de Meerhovenaren, net zoals de doorsnee Nederlander, met de auto zou gaan, betekent dit zo – n 45.000 autoritten vanuit Meerhoven per dag. Alleen al voor het woon-werkverkeer praat je in de spits over 2500 auto – s die allemaal tegelijk Meerhoven uit willen. Als je die allemaal achter elkaar zou zetten, heb je een rij auto – s met een lengte van 12,5 km. Daar moeten we dus op anticiperen. –

Dat anticiperen gebeurt door zowel ruimtelijk, als verkeerskundig en organisatorisch voorrang te verlenen aan andere vervoersmiddelen dan de auto. Splint: – De gemeente wil dat mensen in Meerhoven de fiets en het openbaar vervoer op een hoger niveau zetten. Er ligt zelfs een raadsbesluit, waarmee wordt aangegeven dat Meerhoven hiertoe alles uit de kast moet halen. Het accent ligt daardoor op de alternatieve manieren van vervoer. Ruimtelijk is dat opgepakt door de HOV-lijn heel dominant op te nemen in de stedenbouwkundige structuur van Meerhoven. De wijken zijn ge-nt op de aanwezigheid van de HOV-lijn. –

Verkeerskundig wordt de infrastructuur zo aangelegd dat de verschillende wijken onderling alleen met de fiets, het openbaar vervoer of te voet te bereiken zijn. – Het autoverkeer kan niet door de wijk – , stelt Splint. – Wie voor de korte ritjes met de auto wil gaan, zal moeten omrijden. –

Voorbeeld

Volgens SpapC toont bijvoorbeeld het Utrechtse Houten aan dat een dergelijke aanpak werkt. – Door voorrang te geven aan de fiets is het autoverkeer in Houten zelf met 25 procent teruggedrongen. Hier komen de drie K – s om de hoek kijken. Bij de keuze voor een bepaald vervoersmiddel zijn de Klok, Kwaliteit en Kosten bepalend. Als de fiets gewoon sneller is en meer kwaliteit biedt dan de auto, pak je de fiets. Zo simpel is dat. –

Splint vult aan: – Voor het openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld de klok en kosten weer heel belangrijk. Het openbaar vervoer moet op tijd aankomen en op tijd rijden, en mag niet te duur zijn. Als het er vervolgens ook nog eens fraai uitziet, en stil en elektronisch is, dan ligt de keuze voor het alternatief veel dichterbij dan de nu nog vanzelfsprekende voorkeur voor de auto. –

Winkel

Op organisatorisch vlak is voorzien in een zogeheten mobiliteitswinkel. – De alternatieven moeten niet alleen vanuit zichzelf kwaliteit bieden – legt Splint uit. – Maar de mensen moeten ook bewust worden gemaakt van de aanwezigheid en aantrekkelijkheid van alternatieven. Het openbaar vervoer bijvoorbeeld lijdt onder de vooronderstelling bij veel mensen, dat het veel duurder is dan de auto. Zij baseren dat op de prijs van CCn rit met de bus, waarbij ze de strippenkaart bij de chauffeur hebben gekocht. Ze weten vaak niet eens dat het in de winkel goedkoper is. Zoals ze ook niet weten dat er tal van abonnementen zijn, waarmee ze korting krijgen. Met de mobiliteitswinkel voorkom je dit soort zaken. Daar zal alle mogelijke informatie te verkrijgen zijn over het verhuur van fietsen, bus-, trein- en HOV-verkeer, car-pooling, car-sharing, etcetera. Bovendien vallen alle soorten vervoer ter plekke te regelen. –

SpapC: – De achterliggende gedachte is de redenatie vanachter de voordeur. Iedereen maakt achter de voordeur vanuit persoonlijke beweegredenen de keuze voor een bepaald vervoerstype. Die beweegredenen moet je eerst weten, voordat je iets op maat kan aanbieden. –

Mede daarom wordt er nauw contact onderhouden met de toekomstige bewoners van en bedrijven in Meerhoven. Er is al een vriendencafC en een workshop over mobiliteit in Meerhoven gehouden. Het meest tastbare resultaat daarvan bestaat uit een lijst met elf projecten die in het kader van mobiliteit belangrijk werden gevonden.

De mobiliteitswinkel is er daar CCn van, het kindlint (een verkeersveilige koppeling van speelvoorzieningen in de wijk) een ander.

Verder kwamen er tal van suggesties van de kant van de bewoners en bedrijven. SpapC: – Iemand vroeg of Meerhoven door middel van een aanvullende buslijn kon worden verbonden met Woensel. Dat vond ik persoonlijk een hele slimme. –

Goede hoop

Het Mobiliteitsplan gaat nu de besluitvormingsprocedure in. Of het uiteindelijk ook allemaal zo uitpakt als in het plan beschreven, durven SpapC en Splint niet te zeggen.

– Ik heb goede hoop, maar de praktijk blijkt toch vaak weerbarstiger te zijn dan je denkt – , weet Splint uit ervaring. Wel vindt hij het plan een belangrijke stap in de goede richting. – Het helpt iedereen bewust te maken van de alternatieven. En dat is zeer belangrijk. Want mobiliteit zit niet alleen tussen de straatstenen, maar ook tussen de oren. –

– Mensen moeten ook bewust worden gemaakt van de aanwezigheid en aantrekkelijkheid van alternatieven voor de auto – , benadrukken Ineke SpapC en Jacques Splint.

Reageer op dit artikel