nieuws

Van Harten wil Brabant redden van infra-ramp Gemengde gevoelens plannen minister

bouwbreed

– s hertogenbosch – Gemengde gevoelens. Die heeft de Brabantse verkeers-gedeputeerde A. van Harten over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Hij maant zowel het kabinet als de regionale overheden, ontwerpers en bouwbedrijven tot interactieve oplossingen te komen, waardoor de contracten voor de aanleg van wegen alsnog nagekomen kunnen worden.

Vandaag houden Provinciale Staten van Brabant algemene beschouwingen over de begroting van 1999. Een belangrijk aandachtsveld daarbij is de problematiek op het gebied van de infrastructuur. Van Harten zet alvast de toon voor het debat.

Volgens de gedeputeerde is het uiterst noodzakelijk dat de A50 tussen Oss en Eindhoven conform de afgesproken termijn wordt gerealiseerd. Uit het MIT blijkt dat de ontbrekende schakel in deze rijksweg naar het zuiden van het land pas na 2006 op de agenda van het kabinet komt te staan.

– Dat is veel te laat, – aldus Van Harten. – De afspraak was 2003. Die termijn moet gehaald worden, want Eindhoven moet goed aangesloten zijn op het kenniscentrum in Twente. Momenteel levert het ontbreken van een tweede ontsluiting bij Eindhoven teveel problemen op. De aanleg van de A50 zal deze problematiek drastisch beperken en tevens een uiterst belangrijke schakel naar Europa worden. –

Volgens de gedeputeerde is minister Netelenbos zich -na spoedoverleg met provincies afgelopen dinsdag- terdege bewust van het feit dat de A50 niet zomaar een regionale ontsluitingsweg is die op de lange baan geschoven kan worden. Van Harten en de minister hebben dan ook afgesproken dat zij de komende veertien dagen samen hun uiterste best zullen doen een oplossing te vindenvoor de A50.

Magneettrein

In het felbekritiseerde Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport is voor een groot aantal provincies geen ruimte meer voor een aantal infrastructurele projecten. In de afgelopen jaren zijn er met provincies en gemeenten contracten gesloten door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat over de aanleg van nieuwe wegen en waterverbindingen. De ontevredenheid over het schrappen en verschuiven van een aantal regionale wegen door de nieuwe minister is groot. De grootste problemen zijn te vinden in Noord-Brabant. Daar doet gedeputeerde Van Harten zijn uiterste best om de gemeenten te betrekken in de gesprekken met de minister nu ze in veel gevallen geen nieuwe ontsluitingen krijgen.

Ook de studie naar de A27-corri-dor is van de baan. – Dat is erg jammer, want we hadden naast vier alternatieven voor uitbreiding van de autosnelweg, ook een plan gemaakt voor een directe spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. De komende tijd zullen we ontwerpers en bouwbedrijven aansporen om creatief en interactief mee te denken over een spoorverbinding op palen boven de middenberm van de A27. Een soort van zweeftrein boven de weg zou een serieuze en goede variant kunnen zijn. Dat is zeker geen Jules Verne-idee, maar een creatieve en interessante oplossing voor de overvolle A27. –

De komende weken hoopt Van Harten te komen met een plan van aanpak voor deze en andere infrastructurele plannen die door het kabinet op de lange baan zijn geschoven.

Reageer op dit artikel