nieuws

Te nonchalant

bouwbreed

De nieuwe vorstverletregeling heeft tot nog al wat commotie geleid.

Nu de consequenties met de snel naderende winter dichterbij komen, proberen steeds meer bedrijven er op de een of andere manier onderuit te komen.

Vooral de eerste negen vorstdagen die door werknemers voor eigen rekening komen bij een gelijktijdige verhoogde premie, is vele bedrijven een doorn in het oog.

De in de Conga verenigde 980 gespecialiseerde bedrijven lieten weten de nieuwe regeling eenvoudigweg te zullen boycotten.

De niet bij de Conga aangesloten bedrijven proberen de gevolgen bij voorbaat af te wentelen op hun werknemers. Dat doen ze door hun atv-dagen te laten inleveren, overwerk niet uit te betalen of nog erger: door personeel te ontslaan om deze mensen direct daarna een nul-urencontract aan te bieden. Na het eerste nachtvorstje kunnen ze dan simpelweg naar huis worden gestuurd.

Dat zullen ook uitzendorganisaties gaan merken. Die krijgen al hun bouwplaatspersoneel negen vorstdagen lang in de kost.

De nieuwe regeling is er vooral gekomen op aandringen van de grote aannemers. Zij menen dat de investeringen teneinde zo lang mogelijk te kunnen doorwerken, in voldoende mate opwegen tegen het eigen risico en de almaar hogere premies van het Risicofonds – zeker op termijn.

De consequenties zijn wellicht onvoldoende overdacht. Maar dat rechtvaardigt allerminst dat organisaties van werkgevers laconiek kunnen reageren op de signalen van de bouwbonden dat duizenden werknemers de financiele gevolgen van afwentelpraktijken gaan ondervinden.

Niet eerder dan 19 november schenkt het bestuur van het Risicofonds aan dit heikele onderwerp aandacht tijdens zijn reguliere vergadering. En het AVBB, als vertegenwoordiger van alle hoofdaannemers gevraagd ‘er wat aan te doen’, speelt het klaar in alle toonaarden te zwijgen. Kennelijk in de veronderstelling dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.

Dat kan best wel eens een veel te nonchalante houding zijn.

Reageer op dit artikel