nieuws

Strengere regels informatie en raadpleging – werknemers

bouwbreed

brussel – De Europese Commissie heeft een voorstel voor een (bindende) EU-richtlijn aangenomen voor strengere regels inzake informatie en raadpleging van werknemers.

Volgens de richtlijn, die nu aan de Europese ministers van Sociale Zaken ter goedkeuring wordt voorgelegd, moeten werknemers in alle bedrijven in de EU met mCCr dan 50 werknemers worden ingelicht en geraadpleegd over belangrijke ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten en beslissingen ten aanzien van hun onderneming.

Daaronder valt ook informatie aan werknemers over de economische en financi-le situatie van het bedrijf en over de werkgelegenheid. Beslissingen die aanleiding kunnen geven tot belangrijke veranderingen in de organisatie en in de arbeidscontracten moeten ook vooraf met de werknemers worden doorgesproken.

De Europese Commissie stelt zelfs voor dat werkgevers en werknemers het op dit laatste vlak niet alleen bij praten houden, maar ook moeten proberen overeenstemming te bereiken.

De Commissie stelt sancties voor tegen bedrijven die de nieuwe richtlijn aan hun laars lappen.

Reageer op dit artikel