nieuws

Steun van Staten voor Brabants MIT-beleid

bouwbreed Premium

– s-hertogenbosch – Het beleid van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant met betrekking tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) heeft unanieme politieke steun gekregen.

Hoewel de behandeling van het MIT formeel niet op de agenda stond, greep een aantal partijen de Statenvergadering aan om het actuele onderwerp aan de orde te stellen. Via moties maakten de Staten onomwonden kenbaar de ingeslagen weg van verkeers-gedeputeerde A. van Harten, te steunen. Daarnaast werden moties ingediend om Van Harten aan te sporen verder in gesprek te treden met minister Netelenbos.

Voor Brabant staan de aanleg en ontsluiting van de A59 en de A4 op het spel, net als de A50. Volgens Van Harten verdient deze laatste de hoogste prioriteit. – Voor de Tweede Kamer het MIT behandelt, doe ik mijn uiterste best de mogelijkheden voor een versnelde aanleg van de A50 onder de aandacht te houden. –

Reageer op dit artikel