nieuws

SP wil opheldering minister oude bestemmingsplannen

bouwbreed

den haag – De Socialistische Partij in de Tweede Kamer dringt er bij minister Pronk van VROM op aan, met spoed duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken bij het vernieuwen van gemeentelijke bestemmingsplannen.

Voorts wil de SP van de bewindsman weten waarom het ministerie niet controleert of bestemmingsplannen op tijd worden herzien.

Dat blijkt uit vragen van SP-Kamerlid Poppe aan de minister. Verder vraagt Poppe of ‘het aanpassen van bestemmingsplannen een speerpunt van beleid is?’

Aanleiding tot de Kamervragen vormt de berichtgeving in Cobouw van deze week over oude tot zeer oude bestemmingsplannen. Nederlandse gemeenten blijken massaal artikel 33 van de wet op de Ruimtelijke Ordening te ontduiken. Krachtens dit artikel moeten bestemmingsplannen voor het buitengebied eens per tien jaar worden herzien. Te duur volgens de meeste gemeenten.

“Iedereen weet dat gemeenten op grote schaal een zooitje maken van hun bestemmingsplannen. Dat was al ruimschoots bekend onder de vorige minister van VROM, De Boer”, reageert fractiemedewerker Jansen van de SP.

Hoeveel verouderde bestemmingsplannen in omloop zijn, is onduidelijk. VROM kan geen gegevens verschaffen en ook de meeste provincies tasten hierover volkomen in het duister. Noord- en Zuid-Holland kunnen zelfs helemaal niets zeggen over het aantal verouderde bestemmingsplannen.

Volgens een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland is het ‘onbegonnen werk uit te zoeken welke van de duizenden bestemmingsplannen nog geldig zijn’. De provincie Noord-Holland heeft tot op heden niet gereageerd op verzoeken van deze krant gegevens te verstrekken over gemeentelijke bestemmingsplannen. SP’er Jansen verwacht dat de wet Ruimtelijke Ordening in januari gewijzigd wordt. SP, VVD en SGP dringen aan op sanctie zodat gemeenten genoodzaakt worden hun bestemmingsplannen bij te stellen.

Reageer op dit artikel