nieuws

Sloop kerncentrales mist Europese regeling

bouwbreed

brussel – Sloop is de enige oplossing voor gesloten kerncentrales. Voor de afbraak bestaan echter geen regels. De bijbehorende kosten zijn niet verrekend met de aanvankelijke kosten van de centrales. Op die manier ontstaat volgens de Belgische europarlementarier N. Maes een financieel risico.

Afbraak van kerncentrales levert zonder meer gevaarlijk afval op. In Belgie schuift het ene bestuur volgens Maes dit probleem naar het andere door. Een sterke nucleaire lobby liet overal centrales bouwen maar trof geen maatregelen voor het hoogradioactieve afval.

Er bestaan inmiddels plannen voor directe of gefaseerde ontmanteling. Met de laatste optie is een periode van 135 jaar gemoeid. De afgeschreven centrales vergen doorlopend nauwkeurige controle om eventuele risico’s voor te blijven. Internationale organisaties dienen hier verantwoordelijkheid te tonen. Maes bepleit om die reden de stichting van een Europees ontmantelingsfonds.

Kaderprogramma

Commissaris F. Fischler rekende voor dat momenteel 110 centrales worden stilgelegd. Voor 2020 moeten nog eens 120 centrales worden ontmanteld. Het aantal zal na de uitbreiding van de EU alleen maar toenemen. In elk geval gaat het om vijftig centrales.

De hoeveelheid radioactief afval die daarbij vrijkomt vereist Europese regels. De Europese Commissie zet inmiddels gegevensbestanden op en financiert onderzoek naar sloopmethoden. Dat gebeurt door middel van het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Dit programma kan mogelijk ook studies opzetten naar de levensduurverlenging van kerncentrales.

Reageer op dit artikel