nieuws

Sloop honderden huizen Friesland voor nieuwbouw

bouwbreed

sint annaparochie – Woningstichting Noord West Friesland sloopt de komende jaren driehonderd woningen. De corporatie bouwt verder honderd nieuwe woningen en knapt het overige huizenbestand op. Met deze operatie is een bedrag van veertig miljoen gulden gemoeid. Regionale aannemers voeren het werk uit. In 2014 moet alles klaar zijn.

De huurwoningen die op de nominatie staan te worden gesloopt, zijn hoofdzakelijk voormalige ouderenwoningen die niet meer geschikt zijn voor dat doel. – De komende generatie ouderen stelt hogere eisen. Senioren willen niet meer in dergelijke woningen leven – , stelt directeur A. Tienstra van de woningstichting. – Verder stromen er weinig jongeren door naar deze woningen. Daarom gaan we ze slopen. –

Een tweede reden voor de sloop is van stedenbouwkundige aard, om de leefbaarheid te vergroten. De corporatie hoopt dat te bereiken door hier en daar een huis uit een woningblok of zelfs een compleet huizenblok te verwijderen.

Aan de andere kant heeft de woningstichting plannen voor de bouw van een honderdtal nieuwe woningen. Volgens de directeur zullen dat woningen zijn die zowel geschikt zijn voor ouderen als voor jongeren. Het gros van de nieuw te bouwen huizen krijgt daarom een slaapkamer op de begane grond. Het woningbestand van de woningstichting zal na de herstructureringsoperatie schommelen tussen de 3300 en 3500. Nu beschikt de stichting nog over een kleine 4500 woningen.

Tot slot heeft de stichting plannen voor de bouw van een appartementencomplex in Sint Annaparochie. Het telt achttien appartementen en is gepland op de locatie waar nu een sporthal staat. De hal wordt in de loop van volgend jaar gesloopt. Er komt een nieuwe sporthal die grenst aan het huidige zwembad wat de bouw van het appartementencomplex vrij baan geeft.

Reageer op dit artikel