nieuws

Schulden zetten uitbreiding NewMetropolis op laag pitje

bouwbreed Premium

amsterdam – Het wetenschaps- en technologiecentrum NewMetropolis in Amsterdam heeft zijn uitbreidingsplannen door financiele tekorten moeten opschorten.

De bouw van een door dezelfde architect ontworpen gebouw in de vorm van een halve maan naast het huidige centrum is tijdelijk van de baan.

De prioriteiten van het centrum liggen nu ergens anders, zei directeur H. Wilems gisteren. De geplande nieuwe activiteiten die te maken hebben met arbeid en technologie zullen voorlopig in het huidige ‘schip’ boven de IJ-tunnel moeten worden ingepast. Onlangs bleek dat het centrum voor miljoenen guldens schulden heeft aan de belastingen en bedrijven. Hoewel een onafhankelijk onderzoek nog niet is afgerond, houdt Willems rekening met een schuld van rond acht miljoen gulden. Daarnaast heeft het wetenschapscentrum een structurele bijdrage van zo’n twee tot drie miljoen nodig om de educatieve functie in stand te houden, aldus de directeur. Hij wijt de tekorten aan tegenvallende bouwkosten en bezoekersaantallen in de beginperiode.

Het centrum wendde zich afgelopen zomer al tot de gemeente en de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs met de vraag om een structurele bijdrage van tweeenhalf miljoen gulden per jaar. Betrokken partijen vroegen toen echter om een betere onderbouwing van dat verzoek.

Desondanks blijft Willems vol goede moed. Hoe de schuld moet worden gesaneerd moet blijken uit de eindrapportage van bureau Price WaterHouse. Willems vertrouwt erop dat de overheid zal besluiten een structurele bijdrage te leveren. “Wij zijn het enige niet-gesubsidieerde sciencecentrum ter wereld. En zoveel is het nou ook weer niet. Het Stedelijk Museum krijgt jaarlijks twintig miljoen van de gemeente.” Het bedrijfsleven draagt in zijn ogen al voldoende bij aan de vernieuwing en inrichting van de wisselende tentoonstellingen.

NewMetropolis is tot stand gekomen met een eenmalige bijdrage van vijfenveertig miljoen gulden van de gemeente. De ministeries van Onderwijs en Economische Zaken staken samen vijfentwintig miljoen gulden in het wetenschaps- en technologiecentrum en het bedrijfsleven droeg twintig miljoen gulden bij. In januari dit jaar besloot de gemeente nog eens ruim een miljoen te geven om een deel van de bouwtekorten te lenigen.

Reageer op dit artikel