nieuws

Rotondes Hazenleger voordelig Aannemer verrast gemeente met oplossing

bouwbreed

ede – Wegenbouwer Hazenleger uit Ede bedacht een oplossing om de dagelijkse verkeersknoop rijksweg 12/Dreeslaan (N781) te ontwarren. De wegenbouwer wil twee rotondes ten noorden en ten zuiden van de rijksweg 12 aanleggen. De verkeerspleinen kosten de helft van de oplossing van de gemeente en kunnen in het voorjaar al klaar zijn.

Bedrijfsleider ir. J. Jansen van Hazenleger Wegenbouw verraste verkeerswethouder Dekker met het alternatief. “We willen ons profileren als een meedenkende aannemer en graag werk maken,” verklaart Jansen. “We denken dat we met een goede oplossing komen voor een groot probleem.”

De aansluiting van de provinciale Dreeslaan, die Ede en Wageningen verbindt, op de A12 is een van de meest rampzalige kruisingen uit de Valleiregio. De Dreeslaan loopt als viaduct over de autosnelweg waar de op- en afrit van de A12 op uitkomt. Als de chauffeurs van Hazenleger in de ochtendspits met hun wagens de vijf kilometer van Ede naar Wageningen moeten rijden, vertrekken ze om half acht, teneinde er zeker van te zijn dat ze om half negen in Wageningen aankomen. En ’s avonds is het niet beter. De aansluiting Dreeslaan/rijksweg 12 is de enige directe ontsluiting van Ede op het rijkswegennet. Ook Wageningen en Bennekom zijn op de kruising aangewezen. De huidige infrastructurele situatie blijkt het resultaat van een historische stapeling van uitbreidingen en verbeteringen en volstrekt onvoldoende. De nood wordt alleen maar hoger: het nieuwe centrumziekenhuis van de regio ligt vlakbij deze aansluiting en wordt binnen anderhalf jaar in gebruik genomen. Daarmee groeit het aantal auto’s op de Dreeslaan explosief. Nu al vragen provincie en gemeenten zich af hoe de noodhulpverlening van brandweer en ambulance veiliggesteld moet worden.

Duur

De oplossing van Rijk, provincie en gemeente voorziet in een breed nieuw viaduct over de A12. Een dure optie van zeker vijftien miljoen gulden, die niet binnen vijf jaar gerealiseerd kan worden. Hazenleger Wegenbouw komt met een oplossing voor ongeveer de helft van die prijs, die komend voorjaar klaar is. De wegenbouwer wil een rotonde ten noorden en een rotonde ten zuiden van de A12 aanleggen. Het viaduct over deze rijksweg vormt de verbinding tussen de twee verkeerspleinen.

Het grote voordeel van het plan is dat de verkeersregelinstallaties kunnen verdwijnen. Uit berekeningen blijkt dat een rotonde bestaande uit twee stroken een continue doorstroming van het verkeer garandeert. Mochten de overheden alsnog tot de aanleg van extra afritten besluiten, dan kan het verkeer zelfs nog met veertig procent groeien. Nu ligt het aanbod rond de 1200 auto’s, de rotondes met extra afrit kunnen er 1700 verwerken. Opmerkelijk is dat in het alternatief van de wegenbouwer het bestaande viaduct van twee stroken, niet verbreed hoeft te worden. Voor fietsers kan een fietsviaduct dienen of, in een soberder variant, een fietstunnel.

Op de plaatsen, waar Hazenleger de rotondes wil bouwen, geldt al een bestemming verkeersdoeleinden en hoeft geen grond onteigend te worden. De gemeenteraad kan het plan daarom in een snelle procedure goedkeuren. Volgens Hazenleger liggen de rotondes er dan komend voorjaar. En met even grote stelligheid verzekert de wegenbouwer dat het verkeer geen extra oponthoud ondervindt van de wegwerkzaamheden.

Goedkoop

Hazenleger raamt de kosten op zeven tot acht miljoen gulden. Dat is de helft van wat een nieuw viaduct kost. Mochten de miljoenen niet zo vlug bijeen te brengen zijn, dan biedt de wegenbouwer de gemeente voorfinanciering aan.

Reageer op dit artikel