nieuws

Prestatienorm van straling maakt dosis beheersbaar

bouwbreed Premium

den haag – Het verblijf in woningen of woongebouwen betekent dat mensen blootgesteld worden aan straling afkomstig uit bouwmaterialen en de bodem van de woning.

Om de totale dosis staling die mensen jaarlijks binnen kunnen beheersen, gaat de overheid in 2001 een – stralingsprestatienorm – (SPN) met bijbehorende grenswaarden invoeren. Voor deze prestatienorm is inmiddels een model ontwikkeld dat de basis zal zijn van het op te stellen normblad.

Het model voor de prestatienorm is weergegeven in de publicatie – Een prestatienorm voor ioniserende straling in het woonmilieu – dat in opdracht van het ministerie van VROM en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) is samengesteld. Iedereen die zich bezig houdt met bouwen en gebruik van woningen of andere verblijfsruimten krijgt met de SPN te maken. Eerdere pogingen tot beheersing van stralingsdosis te komen door een grenswaarde te stellen aan bouwmaterialen zijn verlaten. Die aanpak sluit niet aan bij de bouwregelgeving, is niet te handhaven en staat op gespannen voet met recycling en ketenbeheer. De stralingsprestatienorm krijgt een plaats in het Bouwbesluit. Het streven is de stralingsprestatienorm in 2000 te publiceren. Met de stralingsprestatienorm is gekozen voor een rekenkundige aanpak, analoog aan vele andere bepalingsmethoden waarnaar het Bouwbesluit verwijst.

Te denken valt aan Energieprestatienorm. In de SPN zal een prestatie-eis worden opgenomen voor de potenti-le stralingsbelasting. De grenswaarde voor deze belasting zal in 2001 in het Bouwbesluit worden opgenomen. De potenti-le stralingsbelasting is het resultaat van een aantal verschillende stralingsbronnen, die ten dele specifiek zijn voor een woning.

De belangrijkste natuurlijke componenten die bijdragen aan de stralingsbelasting van een persoon zijn: radon, gammastraling van natuurlijke radionucliden, voedsel en kosmische straling.

De publicatie is geschreven door medewekrkrs van: Lichtveld Buis en Partners bv in Utrecht, Kernfysische Versneller Instituut in Groningen, Intron in Sittard en Technische Universiteit Delft en is te verkrijgen bij Çneas, uitgeverij van vakinformatie.

Reageer op dit artikel