nieuws

Overleg vaarwegen vraagt extra geld voor knelpunten

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is op zich tevreden dat op vaarwegen niet is bezuinigd. Maar om daadwerkelijk de verschuiving van vervoer over de weg naar het water te bewerkstelligen, is tot 2002 een extra bedrag van vierhonderd miljoen gulden nodig. Daarmee kunnen een aantal knelpunten sneller worden opgelost.

Met het oog op de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat volgende week in de Tweede Kamer heeft het COV een wensenlijstje op tafel gelegd met de ergste knelpunten. Daarbij gaat het veelal om bruggen die verhoogd moeten worden en uitbreiding van sluizen.

Bovenin de top-tien staat verhoging van drie bruggen over de Twentekanalen. Volgens het COV kunnen er dan heel snel twee schepen op Rotterdam worden ingezet. Nummer twee is versnelling van de aanleg van de containerterminal Valburg. Die is noodzakelijk omdat containerterminal Nijmegen vol zit, terwijl containervervoer over water een steeds hogere vlucht neemt. Nijmegen is ook een een schakelpunt voor alle Europese bestemmingen waardoor Rotterdam ontlast kan worden.

Een derde knelpunt is de Maas. Bij Lith wordt nu een nieuwe sluis gebouwd en er is een aantal voorhavens opgeknapt. Maar een wens is nu nog een derde sluis bij Heel, waar de wachttijden voor de binnenvaart oploopt. Ook de brug bij Weurt moet worden vervangen.

Dat de vaarweg Lemmer Delfzijl wordt verruimd, is een goede zaak volgens het COV. Dat betekent echter tegelijkertijd dat ook de zijtakken naar Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen moeten worden aangepast.

In Overijssel leeft de grote wens om de keersluis bij Zwartsluis, die al tien jaar problemen geeft, om te bouwen tot schutsluis. De hoge waterstanden van de afgelopen tijd hebben dat nog eens duidelijk gemaakt. Toen moest de keersluis dicht, waardoor containers van Meppel naar Groningen over de weg moesten.

Als laatste op het lijstje staat de Gelderse IJssel die door achterstallig onderhoud steeds smaller en ondieper wordt, terwijl er wel een grote potentie is voor vervoer over water.

Snelheid

Volgens VBKO-voorzitter W. Lubberhuizen bestaat er tussen Verkeer en Waterstaat en het COV geen verschil van mening over de noodzaak van de projecten. Het probleem zit hem meer in de snelheid waarmee geld beschikbaar komt om ze uit te voeren.

– In ons overleg met Verkeer en Waterstaat hebben we ook aangegeven dat er wellicht andere prioriteiten gesteld moeten worden. Daar zal ook naar worden gekeken – , stelt Lubberhuizen.

Reageer op dit artikel