nieuws

Opleiding metaal past niet op arbeidsmarkt

bouwbreed

arnhem – Gebrekkige communicatie tussen de werkgevers aan de ene kant en opleidingsinstituten en arbeidsvoorziening anderzijds is de belangrijkste oorzaak van de slechte aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt in de metaal. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de Sociale Partners Gelderland (SoPaG) hebben uitgevoerd.

Het onderzoek wees uit dat de partijen onvoldoende van elkaar weten om aan elkaars wensen te kunnen voldoen. Daardoor sluiten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet op elkaar aan.

“Te weinig communicatie, te weinig informatie en te weinig coordinatie”, dat is waar het volgens SoPaG-secretaris F.C. Vorselman fout gaat. Jonge werknemers die van de reguliere opleidingen afkomen zijn theoretisch goed onderlegd, maar blijken vaak in de praktijk nog veel te moeten leren. Uit het onderzoek dat SoPaG onder zestien bedrijven in Gelderland heeft gedaan, blijkt dat veel bedrijven ‘helemaal opnieuw moeten beginnen’ met hun jonge werknemers.

Hetzelfde geldt voor de mensen die door de arbeidsvoorziening op vacatures in de metaal worden afgestuurd. Die voldoen vaak niet aan de eisen. “En als ze dat wel doen, dan passen ze niet binnen de sfeer van het bedrijf”, verwoordt Vorselman de mening van de bedrijven. “De mensen van de arbeidsvoorziening komen te weinig in de bedrijven; ze moeten daar achter het bureau weg.”

De bedrijven steken ook de hand in eigen boezem. Er wordt te veel verwacht van de opleidingen. Vorselman: “Men vindt dat een leerling van het vbo hetzelfde moet kunnen is als vroeger een leerling van de ambachtsschool. Dat is niet zo. Die ‘v’ van ‘voorbereidend’ niet voor niets in de naam. Werkgevers moeten ook zelf investeren in scholing.”

Reageer op dit artikel