nieuws

Onveilige situaties melden is geen kwestie van zeuren

bouwbreed

veenendaal – Je moet mensen een antwoord kunnen geven op de vraag, waarom zij nu wel handschoenen moeten dragen en de afgelopen twintig jaren niet. Dat zegt veiligheidskundige Joke de Bruijn van vlakglasfabrikant Saint Roch Veromco. Een belangrijk deel van haar werk bestaat uit het motiveren van de mensen op de vloer om zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden.

De Bruijn is door de vlakglasfabrikant speciaal in dienst genomen om het VCA-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers) dat het bedrijf deze week verkreeg in de praktijk te brengen.

“Nu begint het pas”, zegt personeelsmanager D.J. van Werkum. “We weten nu met zijn allen hoe het moet en dat gaan we in de praktijk brengen.”

De mensen van Saint Roch Veromco werkten voorheen al in beschermende kleding. Maar om zoveel mogelijk gewicht aan het nieuwe veiligheidssysteem te geven, krijgen alle werknemers een nieuwe uitrusting met persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, schoenen, helm, armbeschermers en een spijkerbroek. “De kleding luistert nauw”, weet Van Werkum. “Zit ze niet lekker, dat verwaarlozen de mensen het gebruik. Dat moet je in de gaten houden. Loopt er iemand zonder handschoenen, dan moet je er achteraan gaan. Te warme handschoenen bijvoorbeeld worden zomers aan de kant gelegd. Het lijkt overdreven, maar we zijn steeds met onze leverancier in gesprek hoe de kleding beter kan.

Macho

“Hoe goed de veiligheidsmaatregelen op de werkvloer worden uitgevoerd, hangt af van de cultuur binnen een bedrijf,” ervaarde De Bruijn. “Is er een macho-cultuur dan worden beschermende maatregelen nogal eens afgedaan als gezeur. Tot het moment dat je met elkaar om de tafel zit en duidelijk maakt wat de consequenties zijn van te stoer gedrag. Veiligheid op de werkvloer draait niet alleen om je eigen persoon, maar ook om de bescherming van je collega’s.”

Binnen het VCA-systeem is de “toolbox-meeting” het juiste moment om zulke gesprekken te voeren. Maandelijks wordt er in elke vestiging zo’n bespreking gehouden. De Bruijn: “Aan de hand van de concrete voorvallen van de afgelopen maand praten we met elkaar over de veiligheidsaspecten van het werk. Zo leren de mensen ook om op een andere manier naar hun werk te kijken. Als ze een snee in hun hand hebben, ook al is het door eigen nalatigheid, wordt het niet afgedaan met ‘stom’ en ‘beter oppassen’, maar praten we erover waar die nalatigheid dan uit voortkomt. Als mensen op een niet goedgekeurde steiger hebben moeten werken, bespreken we dat als ‘onveilige situatie’, die gerapporteerd moet worden.”

Zeuren

Dat soort rapportages vallen lang niet altijd mee. Niemand wil een zeurkous zijn of collega’s op de bouw van nalatigheid betichten. “Het valt niet voor iedereen mee om naar een opzichter te stappen en te zeggen ‘ik doe hier mijn werk niet, want de steiger is niet in orde’. Op dat gebied moet er een andere mentaliteit groeien. Onveilige situaties rapporteren is geen kwestie van zeuren, maar een kwestie van veiligheid voor alle mensen, die op een bouwplaats rondlopen. Je doet het voor elkaar,” aldus Van Werkum.

De werknemers van Saint Roch Veromco hebben de boodschap gekregen altijd naar het bedrijf te bellen als zij een onveilige situatie op de bouwplaats aantreffen. Van Werkum: “En waar het dan op aankomt, is de reactiesnelheid van het thuisfront. Wij zeggen: Als baas moet je voor de volle honderd procent achter je werknemer gaan staan. Als hij constateert, dat de werksituatie niet veilig genoeg is, moet de baas ingrijpen. Niet morgen, maar vandaag. Soms kan dat telefonisch. Als je er persoonlijk heen moet, ga dan en neem de maatregelen die nodig zijn. Dat is enige manier om je mensen te laten zien, hoe serieus die veiligheidseisen genomen moet worden.”

Van Werkum is ervan overtuigd dat mensen op zo’n manier vertrouwen krijgen in het beleid. Blijf je als baas achter je bureau zitten, dan is het veiligheidssysteem vooral een mooi plan op papier.”

Reageer op dit artikel