nieuws

Onduidelijke richtlijn veiligheid wegwerkers

bouwbreed Premium

den haag – De veiligheid van wegwerkers mag geen onderwerp zijn van concurrentie. Dat is minister Netelenbos met de Bouw- en Houtbond FNV eens. Zij geeft toe dat de richtlijn van het ministerie hierover aanleiding kan geven tot verschillen van interpretatie.

Eind oktober heeft Netelenbos aan de Bouw- en Houtbond voorgesteld, samen te overleggen over hoe de misverstanden kunnen worden weggenomen. De brief, gericht aan bondsbestuurder T. van Haaster, waarin de minister dit voorstel doet, kwam pas gisteren boven water. Netelenbos staat op het standpunt dat de veiligheid van de wegwerker op twee manieren uit de concurrentiesfeer kan worden gehaald. In de eerste plaats – door in bestekposten voor werkzaamheden exact en eenduidig te omschrijven welke bijbehorende verkeersmaatregelen uitgevoerd moeten worden, hoe deze uitgevoerd moeten worden, met welke middelen en van welk kwaliteitsniveau – . Een tweede mogelijkheid is van toepassing – indien niet alle verkeersmaatregelen exact en eenduidig ingeschat kunnen worden – . In dat geval moeten de te treffen maatregelen, de daarvoor vereiste materialen, manuren en diensten – als afzonderlijke verrekenbare hoeveelheden in de bestekken opgenomen worden – .

Het gerezen misverstand spitst zich toe op de veronderstelling – Netelenbos spreekt van – eenzijdige interpretatie – – dat de te treffen veiligheidsvoorzieningen in alle gevallen als afzonderlijke verrekenbare posten kunnen worden opgevoerd.

Duurste

Netelenbos: – Dit is een veilige methode, maar voor de overheid als opdrachtgever tevens de duurste oplossing. –

Volgens de minister is de eerst genoemde methodiek even veilig en biedt Verkeer en Waterstaat tevens de mogelijkheid om – de in financieel opzicht meest aantrekkelijke offerte te kiezen – . In deze formulering zit de pijn. De vakbond ziet daarin nog steeds mogelijkheden tot concurrentievervalsing. Om aan alle misverstanden een einde te maken, kondigt de minister aan de richtlijn op dit punt te verhelderen.

Reageer op dit artikel